Menu

Ondanks pandemieperikelen zijn Nederlanders met baan opmerkelijk positief gestemd

4 januari 2022

Pers

De pandemie gaat zijn derde jaar in en maakt geen onderscheid. Iedereen moet zich aanpassen aan een situatie die ook nog eens constant verandert. Zeker ook wat betreft werk en werkomstandigheden. Desondanks – of misschien wel dankzij alle beperkingen en improvisaties – is het merendeel van de 5,7 miljoen werkende Nederlanders in loondienst opvallend positief over zijn of haar situatie. Dat blijkt uit het grote Nieuwjaarsonderzoek 2022 van online pensioenuitvoerder BeFrank. Een betere balans tussen werk en privé staat bovenaan bij de goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Over het geheel genomen zijn de ruim duizend ondervraagden opvallend tevreden over hun baan. En werken ze met plezier. Uitgedrukt in cijfers beoordeelt bijna de helft van de mensen (46%) zijn werkplezier zelfs met een cijfer hoger dan 8. Een derde (31%) van hen geeft een ruime 7. Samen goed voor ruim 75% van de ondervraagden. Het deel dat het werkplezier het cijfer 9 geeft is zelfs groter dan zij die een 5 of minder geven. Respectievelijk ruim 11% tegen ruim 8%. Hierbij moet worden opgemerkt dat ongeveer 40% aangeeft dat het werkplezier wel degelijk is afgenomen door de pandemie. Tegen 10% die een verbetering ervaart. Het zijn vooral de werkenden in de leeftijd tot 39 jaar die een verslechtering van hun werksituatie ervaren. En dan met name hoger opgeleiden. Echter over het geheel genomen is de stemming nog altijd opvallend positief te noemen.

Aandacht voor pensioenvoorwaarden
De hoge mate van tevredenheid laat zich terugzien in de beperkte wens om van baan te wisselen. In de leeftijdscategorie tot 30 jaar wil ruim 20% bij voorkeur niet meer van organisatie wisselen. Rond het 45ste levensjaar is die wens zelfs verdubbeld. En in de leeftijdscategorie 50 – 59 is amper 12% nog te porren voor een baan bij een andere werkgever. Naast leeftijd is opleidingsniveau sterk van invloed op het willen veranderen van baan. Van de hoogstopgeleiden sluit een kwart een overstap naar een andere werkgever niet uit. Tegen een tiende van de laagstopgeleiden. Redenen om te wisselen van baan zijn 1) hoger salaris (43%) of 2) een nieuwe uitdaging (27%) en 3) minder werkdruk en stress (24%). In die gevallen dat de mogelijkheid van een andere baan zich voordoet, neemt een meerderheid – 52% – zijn pensioenvoorwaarden mee in de onderhandelingen.

Compliment voor flexibiliteit
“Ik ben toch wel verrast door de positieve teneur van dit onderzoek”, reageert Jan Hein Rhebergen, directeur van BeFrank. ”Natuurlijk is elke werknemer die zich door de pandemie ingeperkt voelt in het arbeidsplezier er een teveel. Maar ik vind het bemoedigend dat een meerderheid (bijna 60%) zich onder de beperkingen heeft kunnen aanpassen. En dat zij geen hinder of zelfs een verbeterde situatie ervaren. Een compliment voor de inzet en flexibiliteit van zoveel mensen.”

Voornemens voor 2022
Een nieuw jaar geeft altijd ruimte voor reflectie. Dat is hét moment om enkele goede voornemens te formuleren, ook wat betreft het werk.

Top 5 goede voornemens 2022

1) Betere balans tussen werk en privé: 29%
2) Via het werk een cursus of opleiding volgen: 24%
3) Gezondere leefstijl tijdens het werken: 19%
4) Om salarisverhoging vragen: 17%
5) Meer tijd overhouden voor sociale contacten buiten het werk: 17%

De kans dat deze voornemens ook werkelijkheid worden, acht men het hoogst voor wat betreft het volgen van een cursus of opleiding via het werk. Daarna komt het voornemen voor een gezondere leefstijl. Ondanks dat door de ondervraagden het werkplezier als hoog wordt ervaren, zien de meesten ruimte om dat nog verder te verbeteren.

Top 5 goede voornemens voor extra werkplezier 2022:

1) ‘Nee’ leren zeggen
2) Vaker een break nemen tijdens het werk
3) Vaker bewegen en/of sporten tijdens het werk
4) Betere scheiding aanbrengen tussen werk en privé
5) Minder mopperen

Uitdaging voor werkgevers
Voor de werkgever liggen er ook volop kansen om het gewaardeerde werkplezier naar een nog hoger niveau te tillen.

1) Beter salaris bieden
2) Blijvend een goede sfeer creëren
3) Vaker een complimentje geven
4) Vrijheid bieden om eigen tijd in te delen
5) Flexibel zijn wat betreft het opnemen van vrije dagen

De antwoorden uit het voorgaande Nieuwjaarsonderzoek wijken nauwelijks af van dit jaar. De afwijkingen zijn bovendien te klein om daar conclusies aan te verbinden. Een uitzondering vormen de antwoorden op de stelling ’40 uur per week werken is niet meer van deze tijd’. Terwijl in december 2020 de helft van de mensen het daar mee eens was of helemaal mee eens, is dat dit jaar toegenomen tot 58%.

Duurzame organisatie
Er is ook gekeken in hoeverre de organisatie waarvoor men werkt duurzamer is dan vijf jaar geleden. En in hoeverre men het belangrijk acht te werken voor een organisatie die duurzaam is. Deze cijfers zijn nauwelijks verschoven ten opzichte van vorig jaar en schommelen in beide jaren rond de 54% en de 52%. Kennelijk is de pandemie hierop niet van invloed.

Vrijwilligerswerk naast baan
Opvallend is het hoeveel mensen in loondienst het lukt om – naast het werk – tijd vrij te maken voor het uitoefenen van vrijwilligerswerk. Maar liefst 22% van hen doet vrijwilligerswerk en nog eens 14% is voornemens dat op te pakken in 2022. De helft van deze potentiële, extra vrijwilligers acht de kans hoog tot zeer hoog dat dat ook werkelijk gaat lukken.

Jan Hein Rhebergen benadrukt ook de kansen voor werkgevers om medewerkers te helpen in balans en gemotiveerd te blijven. “Extra aandacht voor een goede sfeer en complimenten zijn eenvoudige middelen die tegelijkertijd een geweldige spin-off hebben. Laten we daar in het nieuwe jaar nóg alerter op zijn. En een beetje op elkaar letten. Ik wens iedereen een goede en fitte start.”

Over het onderzoek
In opdracht van BeFrank deed Panelwizard in december 2021 onderzoek onder 1091 Nederlanders, werkend in loondienst, van 25 jaar en ouder.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *