Menu

Nu al nadenken over het nieuwe nabestaandenpensioen

27 september 2022

Nieuws

Bij de Wet toekomst pensioenen denk je aan het pensioen voor later. Maar het gaat verder. Ook het nabestaandenpensioen wijzigt. Waar moet je nu al over nadenken?

Het nabestaandenpensioen verandert, iets om naar uit te kijken. Voor werkgevers en werknemers. Binnen de Wet toekomst pensioenen (WTP) wordt het nabestaandenpensioen eenvoudiger, overzichtelijker en eenduidiger. Goed nieuws, want de regels rond het partner- en wezenpensioen zijn best complex. Medewerkers weten soms niet hoe hun partner en kinderen financieel achterblijven als zij wegvallen. Het nabestaandenpensioen is straks een percentage van het pensioengevend salaris. Maximaal 50%, of lager. Het wezenpensioen is maximaal 20% van het salaris. Als werkgever bepaal je straks bij een nieuwe regeling hoeveel je bijdraagt tot aan dat maximum.

Het nieuwe nabestaandenpensioen bestaat uit drie delen:
Partnerpensioen: een percentage van het salaris als partnerpensioen voor de partner. Het partnerpensioen stopt als de partner overlijdt.
-Wezenpensioen: tot een bepaalde leeftijd ontvangen kinderen een percentage van het salaris.
-Tijdelijke nabestaandendekking: een extra uitkering voor de partner totdat hij of zij AOW van de overheid ontvangt.

Hoe wordt het minder complex?
Voor werknemers is het nieuwe nabestaandenpensioen straks minder complex.  Bijvoorbeeld hoe lang iemand in dienst is bij de werkgever heeft geen invloed op de hoogte van het nabestaandenpensioen. Ook het effect van een overstap naar een andere werkgever zijn helder. De hoogte van het nabestaandenpensioen kan verschillen, maar wie voor de uitkering in aanmerking komt is bij alle regelingen gelijk. Een welkome verandering, wie precies partner is en recht heeft op een uitkering hangt nu af van de regeling die de werkgever heeft. Bij een toenemend aantal regelingen ben je partner als je meer dan 6 maanden op één adres woont. Soms ben je pas partner met een samenlevingscontract opgesteld door de notaris. Dat zorgt voor misverstanden. De plannen kunnen nog veranderen, maar de toon voor een eenvoudiger en beter nabestaandenpensioen lijkt gezet.

Wat wil jij je werknemers bieden?
Als werkgever heb je dankzij de plannen straks diverse mogelijkheden om de naasten van je werknemers verzorgd achter te laten. Door ze een adequate nabestaandenregeling te bieden. En door hen te helpen bij het regelen van de juiste aanvullende voorzieningen. Organisaties maken daarin hun eigen keuzes. Hoe vult jouw organisatie goed werkgeverschap in? Leg je de nadruk in de pensioenregeling op lage kosten? Of wil je een goede voorziening bieden aan de partner en kinderen in geval een medewerker voor de pensioendatum overlijdt? Die vragen gaan natuurlijk veel verder gaan dan pensioen alleen. Goed om te weten: als werkgever ben je ook binnen de WTP niet verplicht om je werknemers een nabestaandenpensioen aan te bieden.

Welke mogelijkheden geef jij je werknemers?
Het nieuwe nabestaandenpensioen biedt meer flexibiliteit. Op basis van hun persoonlijke situatie kunnen medewerkers bij sommige pensioenuitvoerders zelf keuzes maken. Je verzekert als werkgever een deel voor de werknemer, de verdere invulling bepaalt hij of zij dan zelf. Geen werknemer is immers gelijk. Verandert  de persoonlijke situatie van medewerkers? Dan kunnen zij  bij sommige pensioenuitvoerders de hoogte van het te verzekeren nabestaandenpensioen aanpassen. Tot aan een maximum van 50% van het pensioengevend salaris. Bijvoorbeeld als de naasten van je werknemer minder afhankelijk zijn van het inkomen. Denk aan een situatie waarin de kinderen uitvliegen en zelf in hun inkomen kunnen voorzien. Of als de partner meer gaat verdienen. Stopt de partner met betaald werk of gaat de medewerker samenwonen met de partner? Ook dat is een goed moment om hiernaar te kijken.

Voordelen nieuwe nabestaandenpensioen:
-Nabestaandenpensioen is straks een percentage van het pensioengevend salaris
-Eenduidige definitie partner en andere nabestaanden
Diensttijd bepaalt niet langer de hoogte van het nabestaandenpensioen
-V
eel flexibiliteit voor medewerkers, bijvoorbeeld om bij te verzekeren binnen de fiscale ruimte

Hoe deel jij de veranderingen met je werknemers?
Verdiep je alvast in wat de nieuwe plannen financieel betekenen voor jouw organisatie. En welke mogelijkheden je binnen het gegeven budget hebt. Handig als je op het werkgeversportaal van je pensioenuitvoerder snel de gevolgen op hoofdlijnen kunt zien. Voor de organisatie én voor de werknemers. Waardevolle informatie die je bovendien kan gebruiken in gesprekken met bijvoorbeeld de OR. Je adviseur kan helpen bij het uitwerken van de verschillende opties. Afgestemd op de unieke kenmerken van jouw onderneming. Bijvoorbeeld als medewerkers binnen je organisatie niet in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid. Een Anw-hiaatverzekering zorgt dan voor een maandelijkse uitkering tot aan de AOW-leeftijd van de partner. Ook kan het aantrekkelijk zijn om een extra (eenmalige) uitkering aan te bieden aan medewerkers.

Wat kun je van je pensioenuitvoerder verwachten?
Tussen 2023 en 2027 moet jouw organisatie over van de huidige pensioenregeling naar het nieuwe stelsel. Inclusief de overstap naar de nieuwe nabestaandenregeling. Als werkgever ben je je natuurlijk bewust van je zorgplicht. Je wilt wijzigingen in de pensioenregeling goed en tijdig met je medewerkers delen. Vergeet daarbij ook de veranderingen in het nabestaandenpensioen niet. Je adviseur en pensioenuitvoerder kunnen je daarbij helpen.

Tip: Wist je dat het nieuwe nabestaandenpensioen straks bij invoering van een pensioenregeling onder het nieuwe stelsel in jouw organisatie voor alle medewerkers gelijk ingaat? Er is dus geen overgangsregeling zoals bij het ouderdomspensioen.

Breng de gevolgen voor je werknemers in kaart
Bereid je al voor om medewerkers straks te informeren over de belangrijke kenmerken van de nieuwe regeling. Zo is de nieuwe regeling voor nabestaanden op risicobasis. Het nabestaandenpensioen is verzekerd zolang de medewerker in dienst is. Gaat je medewerker uit dienst? Dan is er geen dekking meer. Om hen tegen dit risico te beschermen bevat het wetsvoorstel diverse voorstellen. Belangrijk dat de medewerker straks tijdig – met behulp van de adviseur – bepaalt hoe dit uitpakt in zijn of haar persoonlijke situatie. Hou er ook rekening mee dat het nabestaandenpensioen meebeweegt met de salarisontwikkeling en de werkuren. Gaat de medewerker meer werken, dan stijgt ook het nabestaandenpensioen. Gaat hij juist minder werken, dan daalt het.

Slimme tools
Om een en ander nu en straks inzichtelijk te maken kunnen je pensioenuitvoerder en adviseur je helpen. Dankzij slimme online tools zijn de mogelijkheden voor werknemers helder. BeFrank ontwikkelt een handige online planner die jouw medewerkers laat zien hoe naasten financieel achterblijven als hij of zij wegvalt. Extra bijverzekeren is eenvoudig en de planner laat direct het effect ervan zien. Dat helpt je werknemer en ontzorgt jou als werkgever. Dergelijke gesprekken over het nabestaandenpensioen dragen ook nog bij aan het pensioenbewustzijn in jouw organisatie. Pensioen is immers niet alleen voor later, ook nu kunnen medewerkers en hun naasten ermee te maken krijgen.

BeFrank biedt klanten via het werkgeversportaal toegang tot de handige BeFrank Keuzetool. In één oogopslag krijg je een indicatie van de impact van het nieuwe pensioenstelsel op de pensioenregeling van jouw organisatie. En je ziet ook direct welke impact dit heeft op het (nabestaanden)pensioen van je medewerkers.

Dit artikel verscheen 21 september op MT/Sprout.