Hulp bij inloggen

Voor deelnemers:
Hulp bij inloggen op uw persoonlijke pensioenpagina

U logt in op uw pensioenpagina met DigiD of met een Europees inlogmiddel. Woont u in de Europese Unie en heeft u geen DigiD? Dan kunt u mogelijk inloggen met een Europees inlogmiddel.
> Hulp bij inloggen met DigiD
> Meer informatie over Europees inloggen (website Rijksoverheid)


Voor werkgevers:
Hulp bij inloggen op het werkgeversportaal

Vanaf 14 september 2020 logt u in met eHerkenning. Dat geldt ook voor adviseurs of tussenpersonen met een ketenmachtiging.
> Lees hier meer over inloggen met eHerkenning
> Bekijk hier de Veelgestelde vragen eHerkenning
> Neem gerust contact met ons op als u nu problemen heeft met inloggen