Menu

Help je werknemers bij de keuzes rond het nabestaandenpensioen

30 maart 2023

Nieuws

Er is meer te kiezen in het nieuwe pensioenstelsel dan in het oude. Dat geldt zeker voor het nabestaandenpensioen. Hoe help je medewerkers bij het maken van die keuzes? En hoe kun je ze activeren om daarmee aan de slag te gaan?

Een goede en betrouwbare pensioenregeling versterkt de band met je medewerkers en is je visitekaartje op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van wat de pensioenregeling inhoudt en wat die voor hen betekent. Medewerkers die weten wat ze kunnen verwachten van hun pensioenregeling, genieten van financiële rust en dat is geen overbodige luxe. Toch is betrokkenheid bij de pensioenregeling vaak voor verbetering vatbaar. Vanzelfsprekend is het in ieder geval niet.

Waarom is het belangrijk dat medewerkers betrokken zijn?

De pensioenregeling is meestal geen dagelijkse prioriteit voor medewerkers, dat weet iedereen. Maar pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde en als werkgever wil je dat alles daaromheen goed geregeld is. Betrokkenheid van de medewerkers is daarbij onmisbaar en in het nieuwe stelsel is dat nog belangrijker, omdat er meer keuzemogelijkheden zijn. Standaard is het straks niet allemaal meer voor je geregeld: medewerkers móeten echt zelf keuzes maken. Betrokkenheid vergroten betekent in de eerste plaats dat medewerkers zich er straks van bewust zijn dat ze keuzes moeten maken en het pensioen aan hun situatie kunnen aanpassen.

Hoe kun je deze betrokkenheid vergroten?

Pensioen toegankelijk maken is vooral een kwestie van drempels verwijderen. Dat doe je door geen ingewikkelde verhalen te vertellen. Pensioenuitvoerder en werkgever kunnen hierbij samen optrekken. De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) mag complex zijn, maar dat is geen reden medewerkers met die complexiteit op te zadelen. Maak het makkelijk. BeFrank doet dat bijvoorbeeld door elke keuze eenvoudig, begrijpelijk en toegankelijk te presenteren op de online omgeving. Daarnaast helpt een goede begeleiding bij het verlagen van de ‘pensioendrempels’. Het is trouwens ook in de nieuwe pensioenwet vastgelegd dat medewerkers die begeleiding moeten krijgen.

Wat is er rond het nabestaandenpensioen dan precies te kiezen?

Met de Wtp verandert niet alleen het ouderdomspensioen, ook het nabestaandenpensioen verandert. Dit wordt straks voor iedereen een percentage van het salaris met een maximum van 50 procent. Werkgevers zullen dit, of een deel ervan, voor hun rekening nemen.

Medewerkers krijgen dan drie keuzemogelijkheden:

  1. Heeft de werkgever een percentage lager dan 50% toegezegd, dan kunnen ze vaak zelfstandig de dekking aanvullen tot 50%.
  2. Daar bovenop kan een ANW-hiaatverzekering een mooie betaalbare oplossing zijn als inkomensaanvulling voor je partner.
  3. Tot slot is er de mogelijkheid om het partnerpensioen voort te zetten als een medewerker uit dienst gaat.

Wat houdt de begeleiding bij deze keuzes in?

BeFrank stelt op de persoonlijke pensioenpagina een Keuzehulp Nabestaandenpensioen ter beschikking. Die gaat binnenkort live. Voorlopig alleen met het dichten van het ANW-hiaat als mogelijkheid, want de andere keuzes kunnen pas worden gemaakt als de Wtp is ingegaan en de nieuwe pensioenregeling bekend is. Op dat moment zal de keuzehulp een volledig overzicht geven van alles wat geregeld is vanuit de werkgever voor de nabestaanden, plus elke mogelijkheid om zelf aanvullende keuzes te maken. Mensen worden zo stap voor stap meegenomen in die keuzes.

Kun je werknemers verder nog helpen bij het maken van keuzes?

Naast het inzetten van tooling kun je ook andere initiatieven nemen om het pensioenbewustzijn te verhogen. Bijvoorbeeld met presentaties, campagnes of andere acties. Zo helpt BeFrank mensen letterlijk over een ‘pensioendrempel’ te stappen en helpt ze daarna met inloggen en het beantwoorden van pensioenvragen. Ook spreekt zij vaak met de werkgever een doelstelling af over het inlogpercentage. En als die wordt gehaald, moet dat natuurlijk worden gevierd, bijvoorbeeld met lekkere smoothies bij de klant op kantoor. Wat dan weer een mooi moment is om mensen te stimuleren keuzes te maken binnen hun pensioenregeling. Op deze manier kun je de betrokkenheid vergroten en pensioenkeuzes laagdrempeliger maken.

Dit artikel verscheen 29 maart op MT/Sprout.