Menu

De AOW gaat omhoog, wat betekent dat voor je pensioen?

21 november 2022

Nieuws

Waarschijnlijk heb je het nieuws al gehoord: vanaf het nieuwe jaar stijgt de AOW flink. Ook het maximum pensioengevend salaris neemt toe. Belangrijk dat je als werkgever weet wat dit betekent voor de organisatie en je werknemers. Moet je in actie komen? Of juist niet? We zetten de veranderingen én de mogelijkheden voor je op een rij.

Pensioengrondslag lager door hogere AOW

Het kabinet heeft toegezegd dat het minimumloon in 2023 met 10,15 procent stijgt. Dan stijgt ook de AOW met dat percentage. Goed nieuws voor gepensioneerden. Maar de forse verhoging van de AOW heeft mogelijk gevolgen voor de werknemers die nog pensioen opbouwen. Vanaf 2023 bouwen zij minder pensioen op in de pensioenregeling van de werkgever. Dat is een direct gevolg van de koppeling van de zogeheten franchise in veel pensioenregelingen met de hoogte van de AOW.

De franchise is het deel van het salaris waarover een deelnemer in de pensioenregeling geen pensioen opbouwt. De AOW dekt dit gedeelte van de oudedagsvoorziening. Stijgt de AOW, dan daalt de pensioengrondslag en daarmee automatisch ook de pensioenopbouw. Ook het nabestaandenpensioen daalt. Een salarisverhoging dempt het effect van een hogere franchise.

Goed om te weten: de veranderingen raken vooral werknemers met een relatief laag loon. Bij hen is de franchise relatief groot ten opzichte van het loon.

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld laat het effect van een hogere AOW op de pensioenindicatie zien. Stel medewerker Lex heeft een pensioengevend salaris van €30.000. Vanaf januari 2023 daalt zijn te verwachten pensioen, dat hij opbouwt in een pensioenregeling via zijn werkgever, met ruim 10% door de AOW-verhoging. Sarah bouwt pensioen op over een salaris van €50.000. Haar te verwachten pensioen daalt 5%, veel minder dus dan dat van Lex. Voor zowel Lex en Sarah daalt het te verwachten pensioen. Samen met een hogere AOW kan het totale inkomen na pensioen alsnog ongeveer gelijk blijven. Het effect van koopkracht is hierin niet meegenomen.

Maximum pensioengevend salaris stijgt flink

Werken er in jouw onderneming veel werknemers met een hoog salaris van boven de €100.000? Dan krijg je volgend jaar ook te maken met de verhoging van het maximum pensioengevend salaris. Vanaf 1 januari wordt het maximum pensioengevend salaris verhoogd naar €128.810 (€114.866: 2022). Zowel het hogere maximum pensioengevend salaris en de verhoging van de franchise zijn van invloed op het pensioenbudget van de onderneming. De pensioenkosten kunnen hoger of lager uitvallen.

In actie komen?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die tot stand is gekomen met instemming van de OR en onder begeleiding van een adviseur. Als werkgever hoef je niets te doen nu de AOW en het maximum pensioengevend salaris omhoog gaat. Wel kan het handig zijn om met je adviseur in gesprek te gaan. Er zijn mogelijkheden om de pensioenregeling aan te passen. Binnen je pensioenregeling kun je denken aan het aanpassen van het percentage waarop de hoogte van de pensioenpremie is gebaseerd. Of het toevoegen van een 13e maand aan het pensioengevend salaris. Ook kun je als werkgever de franchise verlagen. Een salarisverhoging is ook een manier om je werknemers tegemoet te komen.

Overweeg je iets aan te passen? Overleg dan eerst met je pensioenadviseur. In sommige gevallen is ook instemming van de OR nodig. Goed om hier rekening mee te houden.

Dit artikel verscheen 17 november op MT/Sprout.