Menu

BePanel verwerking van persoonsgegevens

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door BeFrank. De uitkomsten van dit onderzoek worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Dit doen wij volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij dit onderzoek kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

  • Naam
  • Geslacht
  • Leeftijd of geboortedatum
  • E-mailadres
  • Opleidingsniveau
  • Inkomensrange

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek. De analyse van de data is anoniem en het is niet mogelijk om de uitkomsten te herleiden naar een individu.

Privacy statement

Hoe we omgaan met je persoonsgegevens staat in ons Privacy statement. Hierin lees je op welke manier we jouww gegevens beschermen en welke rechten je hebt.