BePanel verwerking van persoonsgegevens

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door BeFrank. De uitkomsten van dit onderzoek worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij dit onderzoek worden onder andere de volgende persoonsgegevens verzameld:

• Naam
• Geslacht
• Leeftijd of geboortedatum
• Emailadres
• Opleidingsniveau
• Inkomensrange

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek. De analyse van de data is anoniem en het is niet mogelijk om de uitkomsten te herleiden naar een individu.

Privacy statement
Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens staat in ons Privacy statement. Hierin leest u op welke manier we uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft.