Menu

Effect duurzaamheidsrisico’s op rendement

Duurzaamheidsrisico’s worden gedefinieerd als gebeurtenissen of omstandigheden op ESG-gebied die als ze zich voordoen een negatief effect kunnen veroorzaken op de waarde van de beleggingen. En daardoor op de rendementen van de beleggingen.

Duurzaamheidsrisico’s kunnen een op zichzelf staand risico vormen of een impact hebben op andere portefeuillerisico’s. Ze kunnen ook sterk bijdragen aan het totale risico. In de vorm van marktrisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico of operationele risico.

Beoordeling duurzaamheidsrisico’s

De beoordeling van duurzaamheidsrisico’s is geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor beleggingen. De duurzaamheidsrisico’s en de maatregelen genomen om negatief effect op het rendement te beperken verschillen per beleggingsoplossing zoals hier beschreven.