Menu

BeFrank speelt in op variabele pensioenuitkering

9 januari 2017

Pers

Deelnemers van BeFrank kunnen vanaf eind januari 2017 voorsorteren op doorbeleggen. BeFrank heeft hiervoor nieuwe lifecycles ontwikkeld met een aangepaste risicoafbouw richting de pensioendatum.

Door de Wet verbeterde premieregeling die 1 september in is gegaan is de mogelijkheid tot doorbeleggen na de pensioendatum ontstaan. Bij een variabele pensioenuitkering wordt (een deel van) het pensioenkapitaal na de pensioendatum nog belegd. Doorbeleggen geeft deelnemers kans op een hoger pensioen en maakt de pensioenuitkering minder afhankelijk van de marktrente op één moment.

Beleggingshorizon verandert
Als voor een variabele pensioenuitkering gekozen wordt, is het goed hier al tijdens de pensioenopbouw rekening mee te houden. De beleggingshorizon verandert hier namelijk door. Op deze manier sluit de beleggingsmix voortdurend aan op het risicoprofiel. Het is aan te bevelen de keuze voor een vaste of variabele uitkering tijdig te maken en niet pas op de pensioendatum.

Begeleiden deelnemers
Daarom is het belangrijk deelnemers hierop te wijzen volgens Marianne de Boer, directeur van BeFrank: “Wij moedigen deelnemers aan om de profielbepaler op hun persoonlijke pensioenpagina in te vullen om zo hun risicoprofiel te bepalen. Met de komst van de nieuwe lifecycles is deze uitgebreid zodat je kunt bekijken of je wilt voorsorteren op doorbeleggen of niet. Het gaat ons er niet om dat iedereen gaat doorbeleggen, maar dat je je bewust bent van de keuzes die je hebt en hier op tijd naar kijkt.”

Over BeFrank
BeFrank is sinds 2011 actief in de collectieve pensioenmarkt en is de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. BeFrank biedt een duidelijk pensioen, heldere communicatie, online dienstverlening en lage kosten. BeFrank is gespecialiseerd in pensioenopbouw en biedt geen uitkeringsproducten aan. Zij maakt onderdeel uit van NN Group Bidco B.V.

Neem voor meer informatie contact op met: Isabelle van Ast. Email: pers@befrank.nl, Tel: 020 5621118.