Menu

Wtp-regeling vanaf 1 juli mogelijk bij BeFrank

31 mei 2023

Nieuws

Na ruim tien jaar onderhandelen en vele vragen is op dinsdag 30 mei de Wtp aangenomen door de Eerste Kamer na eerdere instemming van de Tweede Kamer. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor toekomstbestendige pensioenen die beter passen bij de huidige tijd.  

In het kort: wat wijzigt er?

Bij BeFrank brengt het nieuwe pensioenstelsel voor de meeste pensioenregelingen twee wijzigingen met zich mee:

  • In de huidige regelingen stijgt de pensioenpremie naarmate werknemers ouder worden. In de nieuwe regelingen geldt voor elke werknemer, van jong tot oud, hetzelfde premiepercentage. Een werkgever kan ervoor kiezen om gebruik te maken van het overgangsrecht. Dit betekent dat de huidige werknemers onder de huidige regeling pensioen blijven opbouwen en dat uiterlijk per 1 januari 2028 nieuwe werknemers onder de nieuwe pensioenregeling vallen.
  • In het nieuwe pensioenstelsel worden de percentages en definities binnen het nabestaandenpensioen veranderd in een vaste standaard.

In een video leggen we in drie minuten op hoofdlijnen uit wat er wijzigt. Een belangrijke wijziging die er nog aankomt, is de verlenging van de transitieperiode naar 1 januari 2028. Verder wordt de toetredingsleeftijd per 1 januari 2024 voor alle pensioenregelingen verlaagd naar 18 jaar. Werknemers bouwen dan vanaf 18 jaar pensioen op. 

Hoe gaan we om met pensioenkapitaal bij overlijden?

Met de nieuwe pensioenwet wijzigt de manier waarop we het pensioenkapitaal bij overlijden verdelen. Op pensioenkapitaal dat is opgebouwd onder de huidige pensioenwet blijft restitutie van toepassing. Daarmee optimaliseren we het nabestaandenpensioen. Dit wijzigt onder de Wet toekomst pensioenen. Pensioenkapitaal dat onder de nieuwe wet wordt opgebouwd, verdelen we bij overlijden onder de overige deelnemers.

Goed geregeld voor werknemers

In het nieuwe pensioenstelsel verandert het nabestaandenpensioen. Om werknemers hierin goed te begeleiden heeft BeFrank de Keuzehulp Nabestaandenpensioen ontwikkeld. We begeleiden werknemers stap voor stap bij het maken van keuzes voor nabestaandenpensioen en maken de keuzes persoonlijk. 

Wtp-regeling uitvoeren mogelijk vanaf 1 juli 2023

Werkgevers hebben tot 1 januari 2028 de tijd om hun huidige pensioenregeling om te zetten naar een regeling die voldoet aan de nieuwe pensioenwet. Bij BeFrank kun je vanaf 1 juni een offerte aanvragen voor een Wtp-regeling. Vanaf 1 juli 2023 kunnen wij de nieuwe pensioenregeling uitvoeren.