Menu

Het pensioenakkoord: wat betekent dat voor jou?

Het is je vast niet ontgaan dat er een nieuw pensioenakkoord is. Er wordt veel over geschreven maar wat betekent dit voor jou? Dat is op dit moment nog lastig te zeggen. Want veel moet nog verder uitgewerkt worden. Hieronder zetten we de veranderingen voor je op een rij.

Waarom een nieuw pensioenakkoord?

De reden voor het nieuwe pensioenstelsel is eigenlijk heel simpel. Het pensioenstelsel moet toekomstbestendig worden. Het huidige pensioenstelsel is dat niet. Je pensioen bij BeFrank is dat al wel. Want BeFrank voert een beschikbare premieregeling uit. En dat is straks de enige regeling die nog uitgevoerd mag worden. Hierbij heb je je eigen persoonlijke pensioenvermogen en is de hoogte van je pensioen gekoppeld aan de beleggingsresultaten.

De belangrijkste 3 veranderingen:

  1. In één keer 10% van je pensioenkapitaal opnemen
    In het pensioenakkoord is afgesproken dat je straks tien procent van het pensioenkapitaal in één keer mag laten uitkeren op je pensioendatum. Dit wordt de lumpsum genoemd. Hier gaan wel bepaalde regels voor gelden.
  2. Er komt een gelijkblijvende pensioenpremie
    Op dit moment stijgt je pensioenpremie vaak naarmate je ouder wordt. Het doel van het nieuwe pensioenakkoord is dat iedereen een gelijkblijvend premiepercentage krijgt. Voor huidige werknemers kan een werkgever ervoor kiezen de bestaande pensioenpremies te handhaven. Of er kan een overgangsregeling gaan gelden. Hoe dit precies ingevuld gaat worden is nu nog niet duidelijk.
  3. De regels voor het partner- en wezenpensioen worden anders
    In het nieuwe pensioenstelsel mag je maximaal 50% van je salaris verzekeren voor je partnerpensioen. Daarbij maakt het niet uit hoe lang je bij je werkgever werkt. Het wezenpensioen mag 20% van je salaris bedragen en loopt tot je kinderen 25 jaar zijn.

Uiterlijk vanaf 1 januari 2027

Pensioenregelingen kunnen vanaf 1 juli 2023 worden aangepast. Dit zou eerst per 1 januari 2023 zijn maar is nu een half jaar uitgesteld. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle regelingen zijn aangepast.

Hoe de regels precies toegepast gaan worden is nu nog niet duidelijk

De details worden nog verder uitgewerkt. In 2022 worden de wetsvoorstellen behandeld in de Tweede en Eerste kamer. Hoe jouw werkgever vervolgens invulling gaat geven aan de veranderingen en vanaf welk moment hangt af van wat je werkgever met zijn werknemers overeenkomt. Voorlopig moeten we dus nog even afwachten.

We houden je op de hoogte

Zodra er meer bekend is komen we bij je terug. Niets missen? Volg ons op Instagram of Facebook.

Verdiep je in je pensioen

Op je persoonlijke pensioenpagina zie je wat je bij BeFrank opbouwt en welke keuzes je hebt om je pensioen te beïnvloeden. Ook kun je heel eenvoudig alle pensioenen die je bij eerdere werkgevers hebt opgebouwd weergeven in je inkomensplanner. Zo heb je een helder overzicht van je verwachte pensioen. Verdiep je vandaag nog in je pensioen. Zodat je later de dingen kunt doen die je voor ogen hebt.