Menu

Gebruikersvoorwaarden persoonlijke pensioenpagina

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor het gebruik van je persoonlijke pensioenpagina bij BeFrank. Inloggen kan via befrank.nl/login en via de BeFrank app ‘Mijn pensioen’.

Algemeen

Je persoonlijke pensioenpagina wordt aangeboden door BeFrank PPI NV (hierna: BeFrank). BeFrank is sinds 2011 actief in de collectieve pensioenmarkt. We zijn de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. We bieden een online pensioen, heldere communicatie en innovatieve dienstverlening. BeFrank is onderdeel van NN Group.

Inloggegevens

Met je DigiD log je in op je persoonlijke pensioenpagina. Zo kan je veilig bij je pensioenzaken. Je persoonlijke pensioenpagina is alleen voor jou bedoeld. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je inloggegevens, zodat anderen hier niet bij kunnen.

Je kan je persoonlijke pensioenpagina openen op verschillende apparaten. De app kan je ook op verschillende telefoons installeren. Alle apparaten die je gebruikt vallen onder deze gebruikersvoorwaarden.

Weergegeven informatie

Op je persoonlijke pensioenpagina geven we geen advies. Dat is bepaald vanuit de Wet op het financieel toezicht. We laten op verschillende plekken bruto en/of netto bedragen zien. Als we bruto naar netto bedragen omrekenen, houden we altijd rekening met de nieuwste versie van de Belastingwet.

Wil je dit zelf controleren? Gebruik dan de witte loonheffingstabel. Die vind je op de website van de Belastingdienst.

Eigendom

De inhoud van je persoonlijke pensioenpagina wordt beschermd door auteurs- en merkenrechten van BeFrank. Hetzelfde geldt voor de apparatuur die nodig is om jou de juiste informatie te laten zien. Alleen als je eerst toestemming hebt gekregen, mag je onderdelen kopiëren, delen of wijzigen.

Heb je geen toestemming? Dan kan BeFrank jouw toegang tot de informatie intrekken. 

Privacy & veiligheid

Voor het gebruik van je persoonlijke pensioenpagina geldt het BeFrank Privacy Statement. Hierin geven we aan welke gegevens we nodig hebben voor de uitvoering van je pensioenovereenkomst. En hoe wij omgaan met het verwerken van je persoonsgegevens. BeFrank houdt zich hierbij aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We willen je vragen de BeFrank app en je persoonlijke pensioenpagina niet ongeoorloofd of onzorgvuldig te gebruiken. Met ongeoorloofd gebruik bedoelen we bijvoorbeeld dat je de gegevens van iemand anders gebruikt.

Je kan de app zelf verwijderen van je eigen apparaten. Denk je dat iemand anders je persoonlijke pensioenpagina gebruikt? En inzicht heeft in jouw gegevens? Meld dit dan direct. Wij blokkeren de toegang naar je pensioenpagina meteen.

Klachten

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dit graag. Samen zoeken we naar een oplossing. Het makkelijkst is om te bellen naar onze klantenservice. Die is bereikbaar op 020-5621100. Je kan ons natuurlijk ook altijd mailen via klantenservice@befrank.nl. 

Komen we er samen niet uit? Of ben je niet tevreden over de manier waarop je klacht is opgelost? Leg je klacht dan voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

Het adres is:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Heb je een klacht over de manier waarop BeFrank omgaat met je persoonlijke informatie? Dan kan je dit ook melden bij BeFrank. Of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderen van de voorwaarden

Wij kunnen onze voorwaarden voor het gebruik van uw persoonlijke pensioenpagina altijd veranderen. Als we dat doen, laten we dat weten via je persoonlijke pensioenpagina. Accepteer je de gewijzigde voorwaarden niet? Dan heb je geen toegang meer.

Disclaimer

BeFrank PPI NV stelt de informatie op je persoonlijke pensioenpagina zorgvuldig samen. We doen ons best ervoor te zorgen dat alle informatie altijd klopt. Helaas kan het voorkomen dat informatie gepubliceerd door BeFrank PPI NV onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor kan BeFrank PPI NV niet aansprakelijk gesteld worden.

Je persoonlijke pensioenpagina wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BeFrank PPI NV mag eventuele wijzigingen direct doorvoeren zonder dat eerst te laten weten.

BeFrank PPI NV doet er alles aan om informatie op een duidelijke, begrijpelijke manier te laten zien. Je komt op je persoonlijke pensioenpagina daarom bruto- en nettobedragen tegen. Ook vind je informatie over beleggingen en doorberekeningen naar toekomstige uitkeringen.

Bij het bepalen van deze bedragen gebruiken we de rekenregels, rekenrente en (fiscale) wet- en regelgeving zoals die nu gelden. Het kan zijn dat er veranderingen in deze wet- en regelgeving komen. Er zijn dan ook geen rechten te ontlenen aan bedragen en/of prognoses die op je persoonlijke pensioenpagina getoond worden.

Als wij juridische of fiscale informatie geven over beleggingen, gaat dat nooit om advies. Dat is bepaald in de wet op het financieel toezicht. De informatie gaat over je inkomen voor later. Wil je de informatie controleren? En de gevolgen voor je persoonlijke (financiële) situatie zien? Dan adviseren wij je om een gecertificeerd pensioenadviseur te zoeken.

Bij BeFrank doen we ons best ervoor te zorgen dat je altijd toegang hebt tot je persoonlijke pensioenpagina. Toch kunnen we niet garanderen dat je persoonlijke pensioenpagina altijd foutloos werkt.