Menu

Rendementen in de afbouwfase

Gepubliceerd: 19 april 2022
Als de pensioendatum dichterbij komt, bouwen wij het beleggingsrisico af. Wanneer dit moment precies is, hangt af van het risicoprofiel van je werknemer. Wij bouwen het beleggingsrisico af door steeds meer in matchingfondsen te beleggen.

Matchingfondsen zorgen voor stabilisering pensioenwaarde

Matchingfondsen kennen een relatief laag beleggingsrisico én ze beschermen tegen een daling van de rente. Want, hoe lager de rente, hoe duurder het is om pensioen aan te kopen. Andersom geldt ook: hoe hoger de rente, hoe goedkoper het is om pensioen aan te kopen. Zo zorgen deze fondsen ervoor dat je pensioenkapitaal richting je pensioendatum zo stabiel mogelijk blijft. Dat betekent echter wel dat de waarde van de beleggingen nog behoorlijk kan fluctueren vlak voor de pensioendatum. Lees hier meer over matchingfondsen (inclusief animatie).

Rentestijging en effect op de rendementen

In 2021 vond er een rentestijging plaats. Deze rentestijging ging verder gedurende het eerste kwartaal in 2022. Deze rentestijging zorgt voor negatieve rendementen op de matchingfondsen en andere obligatie gerelateerde beleggingen. Tegenover de negatieve rendementen staat echter dat de pensioenaankoop goedkoper wordt.

Vertraagd effect op aankoopprijs pensioen

We zien een effect van de rentestijging op de beleggingsrendementen. De daling van de aankoopprijs van pensioen zien we nog niet terug in de aanbiedingen op dit moment voor het aankopen van een pensioen. Dat betekent dat werknemers die op dit moment met pensioen gaan (nog) niet optimaal profiteren van het effect van de matchingfondsen.

Als BeFrank hebben wij geen invloed op het aanbod van andere partijen die het uiteindelijke pensioen aanbieden. Het is niet bekend wanneer de aankoopprijzen van de pensioenen (meer) gaan dalen.