Menu

Schuif pensioenprobleem niet door naar volgende generatie

13 maart 2017

In de verkiezingsstrijd is er veel aandacht voor het verlagen van de AOW-leeftijd, maar aan een herziening van het pensioenstelsel wordt veel minder aandacht besteed. Slechts een paar partijen geven expliciet in hun verkiezingsprogramma aan dat het huidige stelsel rigoureus op de schop moet.

Het wordt hoog tijd om over te stappen naar een individueel stelsel. De huidige arbeidsmarkt flexibiliseert en daar hoort een flexibel pensioenstelsel bij. In het stelsel dat BeFrank voor ogen heeft wordt iedereen wettelijk verplicht om voor zijn of haar basispensioen te sparen. Werknemers in dienst bij een bedrijf dat is aangesloten bij een pensioenaanbieder of een bedrijfstakpensioenfonds doen dit al. Maar de groeiende groep zzp’ers en werknemers die geen pensioenregeling hebben komen straks mogelijk in de problemen. Voor hen is het belangrijk om nu ook over later na te denken.

Bovendien zou iedereen zelf meer te zeggen moeten hebben over zijn pensioen. Ik pleit daarom voor een individuele pensioenrekening voor alle Nederlanders. Ze kunnen dan zelf bepalen hoeveel geld ze naast het verplichte minimum in de verschillende fases van hun leven opzij willen zetten voor hun pensioen. Iedereen krijgt meer keuzevrijheid en meer inzicht in de keuzes die ze maken. Ook bepalen ze zelf bij welke pensioenaanbieder ze hun pensioen onderbrengen. Net als bij een zorgverzekering.

Ik maak een uitzondering voor de verzekering van arbeidsongeschiktheid en van het nabestaandenpensioen. Deze verzekeringen hebben te maken met onvoorziene omstandigheden. Je weet niet of je hiermee te maken krijgt. Deze risico’s kun je niet alleen dragen en moeten daarom collectief gedeeld worden.

In het huidige pensioenstelsel hebben mensen onvoldoende invloed op hoe ze er later financieel bij zitten. Er komen in dit stelsel bovendien teveel lasten bij de jongere generatie terecht. En die hebben het toch al financieel zwaarder dan hun ouders. In veel gevallen moeten beide partners werken, waar dit vroeger een keuze was.

Bovenstaand voorstel is lastig te verkopen in verkiezingstijd. Een nieuw stelsel is immers met name voor de jonge generatie nodig. Toch adviseer ik met name de generatie die net op de arbeidsmarkt is om zich in de verschillende verkiezingsprogramma’s te verdiepen. En om dan ook te kijken naar wat er over het pensioenstelsel wordt geschreven. Echt, er is nu een overheid nodig die een keuze durft te maken die past bij de huidige arbeidsmarkt. Je kunt problemen niet doorschuiven naar de volgende generatie. Hoe solidair is dat?

Marianne de Boer, directievoorzitter BeFrank