Menu

US Persons

BeFrank is niet onderworpen aan de broker-dealer regelgeving van de VS. Onze pensioendiensten vallen niet onder de effectenwetgeving van de VS en onze producten zijn niet bedoeld voor natuurlijke US Persons of personen woonachtig op US grondgebied. Geen enkele informatie is een beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies in de zin van deze regelgeving. Evenmin vormt enige informatie een aanbod of uitnodiging om effecten te verwerven of een uitnodiging om effecten te verkopen.