Menu

Pensioen zou ook in je duurzaamheidsrapportage moeten

2 juli 2024

Nieuws

Vanaf dit jaar moeten alle grote bedrijven rapporteren over hun inspanningen qua duurzaamheid. Horen hun pensioenregelingen daar ook bij? ‘Dat zou je eigenlijk wel moeten willen’, zegt Oscar van Zadelhoff van BeFrank.

Duurzaamheid krijgt niet alleen steeds meer aandacht, het brengt ook steeds meer verplichtingen met zich mee. Zo verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie steeds meer bedrijven al vanaf dit jaar te rapporteren over hun impact op mens en klimaat. In deze zogeheten CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), vaak ook wel ESG genoemd. Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren, is uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Zo doet elk bedrijf dat op dezelfde manier, en kun je data met elkaar vergelijken. Dit gaat bijvoorbeeld over je CO2-uitstoot, je personeelsbeleid, de man/vrouwverdeling in de top, informatie over de relaties met je leveranciers en de impact op je toeleveringsketen.

Materieel of niet

Horen pensioenregelingen daar eigenlijk ook bij? Dat is eerlijk gezegd nog wat onduidelijk, zegt Oscar van Zadelhoff, productmanager en jurist bij pensioenuitvoerder BeFrank. ‘Toevallig had ik er recent een klant over aan de lijn. Die was bezig met de invoering van de CSRD-richtlijn, en wilde weten of de pensioenregeling daar ook onder valt, en welke gegevens hij wat dat betreft kon opvoeren in zijn rapportage.’

Het antwoord bevindt zich een beetje in grijs gebied, aldus de productmanager. Ruwweg gezegd betreft het de vraag of je als organisatie zélf je pensioenregeling deel vindt van je primaire bedrijfsvoering. ‘Pensioengeld, dat is cash out, vinden veel bedrijven’, aldus Van Zadelhoff. ‘Dat zien ze dus minder als geld ván het bedrijf, en wat er dan mee gebeurt vinden ze vaak minder belangrijk. Je kunt het echter ook andersom bekijken. Dan is het geen cash out, maar uitgesteld loon dat werkgevers en werknemers samen bij elkaar leggen en apart zetten. En dat is dus zeker ook je eigen geld, en is het dus ook belangrijk dat wat je ermee doet duurzaam gebeurt of niet.’

Dit jaar krijgen niet alleen grote bedrijven, maar ook meer dan 100.000 mkb-bedrijven te maken met de CSRD-richtlijn. Kernbegrip daarbij is “dubbele materialiteit”. ‘Kort gezegd gaat het daarbij om de vraag: wat vinden jullie de meest belangrijke dingen in een bedrijf? Als je zegt: pensioengelden horen daarbij, dan is het heel snel materieel’, aldus Van Zadelhoff.

Oscar van Zadelhoff

Duurzame pensioenen

Duurzame pensioenen staan de laatste tijd volop in de belangstelling. In de Tweede Kamer werd begin juni nog een motie aangenomen, die zich keerde tegen ‘activistisch beleggingsbeleid’ van pensioenfondsen. Volgens de motie moet bij pensioenen rendement voorop staan, en wordt de regering opgeroepen om pensioenfondsen te beletten met hun beleggingen ‘politiek gedreven doelen’ en ‘ideële uitgangspunten’ na te streven.

Deze rendementseisen lijken nogal in contradictie met de Europese CSRD-richtlijn, die juist transparantie in dit soort maatschappelijke doelen stimuleert. Van Zadelhoff zegt dat die laatste visie meer past bij wat hij momenteel in de praktijk tegenkomt. ‘Bedrijven vinden duurzaamheid steeds belangrijker, merken we. En ze zijn blij dat ze daaraan ook via hun pensioenregeling kunnen bijdragen.’

Sinds eerder dit jaar is BeFrank overigens zelf een van de bijna 300 in Nederland gecertificeerde B Corp-bedrijven. Dat betekent dat het nu deel uitmaakt van een wereldwijd en groeiend netwerk van bedrijven die zich aantoonbaar inzetten voor zowel mens, milieu als maatschappij. Niet verwonderlijk heeft de pensioenuitvoerder zelf dan ook steeds meer van zulke B Corp-organisaties als klant, en is duurzaamheid dan ook voor het beleggingsbeleid het uitgangspunt.

Watergebruik en afval

Ook via de eigen bedrijfsvoering wil BeFrank het goede voorbeeld geven. Daarin is het natuurlijk niet het enige bedrijf. En juist daarom is de pensioenregeling een mooie manier om het verschil te maken, zegt Van Zadelhoff. ‘Plat gezegd: als je alle gloeilampen al door LED’s vervangen hebt, als je al elektrische auto’s rijdt, en al uit papieren bekers drinkt, dan kan dit zeker nog een punt zijn om winst te boeken. Met je pensioenregeling kun je veel impact maken. Al snel gaat het om veel geld. Maar wat dat betreft is het bij veel bedrijven ook nog wel het onontdekte hoekje van het duurzaamheidsbeleid.’

Maar de vraag blijft: hoe zit het dan met die rapportage? En hoe moeilijk is het als je over je pensioenregeling toch wil rapporteren? Niet moeilijk, benadrukt Van Zadelhoff. ‘Al een jaar of 5 à 6 bieden wij bijvoorbeeld een dashboard aan onze klanten aan. Daarmee geven we hen inzicht in de besparingen op watergebruik, afval en de CO2-uitstoot van onze beleggingen, ten opzichte van de benchmark. De fondsen waarin we beleggen leveren ons die data aan, en die data worden ook steeds beter. Dat kun je als klant in je duurzaamheidsrapportage meenemen. Daar komt steeds meer belangstelling voor, denk ik. De data is er wel, dat is het probleem niet. En de impact is groot. Ik denk dat je dus eigenlijk ook over je pensioengeld zou moeten willen rapporteren. Dan kun je ook daarmee laten zien dat je goede dingen doet.’

Dit artikel verscheen 1 juli op MT/Sprout