Menu

Jaarverslag

BeFrank publiceert ieder jaar het jaarverslag over het voorgaande jaar. In het jaarverslag zijn alle belangrijke cijfers, het bestuursverslag en een overzicht van onze financiële situatie (de jaarrekening) te vinden. Ook komen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod.

Het jaarverslag van BeFrank PPI over 2022 is hier te downloaden: