Menu

Innovatief én persoonlijk pensioen

19 oktober 2017

Al sinds de start van BeFrank in 2011 is de strategie om als moderne pensioenuitvoerder volledig online te opereren. Nu is het tijd voor de next step. Directievoorzitter Marianne de Boer: “Alles online blijft vanzelfsprekend het doel, maar nu hanteren we mobile first als strategie. En met waar nodig persoonlijk contact .”

Pensioen dichter bij de mensen brengen, meer laten leven. Dat was de ambitie van BeFrank bij de oprichting. “Destijds waren we de eerste met een innovatieve app en een overzichtelijke portal”, zegt De Boer. “Deelnemers kunnen online realtime, in begrijpelijke taal zien hoe hun pensioen ervoor staat. Maar ook welk effect bijvoorbeeld een extra storting op dat pensioen heeft.”

Ondanks het succes is er volgens De Boer nog een wereld te winnen. “We hebben nu een inlogpercentage van 55 procent. Hoewel verzekeraars onder de indruk zijn van dat percentage, vind ik het nog te laag. Een deelnemer die niet inlogt weet immers niet hoe het er met zijn/haar pensioen voor staat. Kennelijk is er een inlog-drempel.”

Uitgesteld loon
BeFrank wil het percentage om twee redenen verhogen. “Enerzijds willen we het pensioenbewustzijn van werknemers vergroten. Het is essentieel dat ze het belang van pensioen inzien, begrijpen dat het goed is om nu na te denken over later. Anderzijds willen we dat werknemers meer waarderen wat hun werkgevers aan pensioen uitgeven. Honderd euro salarisverhoging maakt iedere werknemer blij, want dat voelt hij meteen. Maar honderd euro meer pensioenpremie wordt minder gewaardeerd, terwijl het in feite uitgesteld loon is.”

Overigens is BeFrank ervan overtuigd dat er een ander, lees: individueel pensioenstelsel nodig is om 100 procent van de werknemers te bereiken. “Mensen móéten dan wel verantwoordelijkheid nemen voor hun pensioen,” zegt De Boer.

Activatie-acties
Tot het zover is, zet BeFrank in op het vergroten van het aantal deelnemers dat inlogt. De Boer: “We zoeken werknemers op om ze te stimuleren en te activeren. Dit doen we in overleg met de werkgever en de adviseur. Zo stonden we onlangs met een smoothiebar bij onze klant adidas. Met die smoothies leggen we een link tussen fitheid en een gezonde pensioensituatie. We gaan met deelnemers in gesprek over hoe onze app en portal werken, hoe ze kunnen inloggen en wat voor hen de toegevoegde waarde is om inzicht te krijgen in hun pensioen. Dit werd door iedereen enorm gewaardeerd én er werd meer ingelogd.”

Innovaties
Naast de activatie-acties blijft BeFrank inzetten op innovatie. De Boer: “We zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Feedback van klanten gebruiken we ook als input hiervoor. Naast het verder ontwikkelen van onze portals en app, hebben we dit jaar een chatbot ontwikkeld om mensen op weg te helpen op de website. Ook doen we nu een pilot met een gepersonaliseerde welkomstvideo voor nieuwe deelnemers in plaats van de startmail. De eerste resultaten zijn positief. Ook hierbij is het achterliggende doel dat meer mensen naar hun pensioen gaan kijken.”

Dit artikel is donderdag 19 oktober in de FD Pensioenspecial verschenen.

Klik hier voor het opgemaakte artikel.