Menu

Iedereen een eigen pensioenpotje

5 december 2016

Opinie

Dit artikel verscheen zaterdag 3 december in het FD bij ingezonden brieven:

Brede steun in politiek voor flexibele pensioendatum, kopte het FD dinsdagmorgen. Hoewel er op de uiterste flanken in Den Haag nog wel tegengeluiden te horen zijn, lijkt het erop dat het volgende kabinet nu toch echt werk gaat maken met het hervormen van ons pensioenstelsel. En dat is hard nodig ook.

Met de aankoop van je huis is een oudedagsvoorziening zo ongeveer de belangrijkste financiële beslissing in je leven. Toch hebben de meeste Nederlanders geen flauw benul wat ze nu eigenlijk sparen, zo blijkt ook telkens weer uit de onderzoeken die wij doen. Er is maar één manier waarop we dat bewustzijn echt een impuls kunnen geven: iedereen een eigen pensioenpotje. De baas of een opdrachtgever stort dan naast het loon voortaan ook een bedrag op deze aparte bankrekening. Deelnemers kunnen die op ieder moment van de dag bekijken, net als een gewone spaarrekening dus.

Tijdens het pensioenverkiezingsdebat dat het FD een dag eerder organiseerde, bleek dat de VVD en D66 hier wel iets voor voelen. Het is te hopen dat zij dit standpunt vasthouden, wanneer ze aan tafel mogen schuiven bij de formatie van een nieuw kabinet en het agendapunt ‘Pensioen’ aan bod komt.

Marianne de Boer
Directeur BeFrank