Menu

Het nieuwe pensioen: individueel en inzichtelijk

3 december 2020

Opinie

Het nieuwe Pensioenakkoord brengt ingrijpende veranderingen. Pensioenspaarders krijgen meer regie over hun ‘spaarpot voor later’. Dat is prettig, maar ook spannend: consumenten moeten nu zelf nadenken over hun appeltje voor de dorst. “De sleutel is om pensioenen simpel, helder en leuk te maken. Gelukkig kunnen we daar veel aan doen.”

Het nieuwe Pensioenakkoord tussen minister Koolmees, de vakbonden en de verzekeraars komt net op tijd. Het huidige systeem kraakt in zijn voegen: rendementen kelderen, dekkingsgraden zijn historisch laag en inflatiecorrectie blijkt onmogelijk. Bij een groeiend aantal gepensioneerden daalt zelfs de nominale uitkering. Extra pijnlijk: de meeste mensen hebben niet of nauwelijks invloed op de hoogte van hun pensioen, het ‘overkomt’ ze. Niet verwonderlijk dat het consumentenvertrouwen in de pensioensector de laatste jaren nauwelijks hoger scoorde dan een schamel zesje.

Meer ruimte voor maatwerk
In de nieuwe regeling – uitkomst van maar liefst 10 jaar onderhandelen – is fors meer ruimte voor maatwerk. De AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting, de premie gaat van ‘doorsnee’ naar ‘individueel’ en je mag bij pensionering straks 10% van je spaarpotje direct vrij opnemen. De nabestaandenpensioenen worden vereenvoudigd en krijgen werkgevers de mogelijkheid om medewerkers fiscaal aantrekkelijk vervroegd met pensioen te laten gaan.

Goede zaak
De toegenomen invloed van pensioenspaarders op hun appeltje voor de dorst is een goede zaak, vinden insiders. Een van hen is Jan Hein Rhebergen, directeur van online pensioenuitvoerder BeFrank. Zijn bedrijf biedt werkgevers in Nederland al bijna tien jaar pensioenregelingen. Via circa duizend aangesloten werkgevers beheert het de individuele pensioenpotjes voor zo’n 270.000 werknemers – een totaal beheerd kapitaal van ruim € 5 miljard – en is het uitgesproken ambitieus. Rhebergen: “Onze missie is om mensen actief te betrekken bij hun pensioen. Dat is nu belangrijker dan ooit. Ik vind het onbegrijpelijk dat veel Nederlanders zo onverschillig omgaan met hun inkomsten voor later. Nog altijd gaan veel mensen er pas over nadenken als het bijna zo ver is. En dan is er geen tijd meer om er nog iets aan te doen. Als je daarentegen al op jongere leeftijd bewust plant, de groei van je pensioenpotje monitort en indien nodig bijstuurt, krijg je er echt zicht én invloed op. Belangrijk, want het is jouw geld – jouw salaris voor later.”

Spaarders ‘financieel bewust’
Rhebergen raadt elke pensioenspaarder aan om al op jongere leeftijd actief aandacht te geven aan de oudedagsvoorziening. “Wij vinden dat consumenten recht hebben op duidelijke en actuele pensioeninformatie en 24/7 inzicht in hun eigen spaarpotje, met heldere uitleg. Juist nu is het belangrijker dan ooit dat ook werkgevers hun medewerkers helder informeren. Zodat die snappen hoe het werkt en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van hun pensioen. Bijvoorbeeld door je risicoprofiel of inleg aan te passen, of bij te storten. Alleen als je dat tijdig bijstuurt, krijgt je pensioen indien nodig meer tijd om te groeien.”

Doorlopend actueel inzicht
Rhebergen pleit voor meer inzichtelijkheid, meer ‘Jip en Janneke’. Zelf geeft hij met zijn bedrijf graag het goede voorbeeld. “Wij bieden mensen doorlopend actueel inzicht in hun cijfers, in normale mensentaal. Zo kun je elke dag van de week actueel zien én snappen waar je staat. Dat maakt pensioenen niet ingewikkeld of saai maar helder, transparant en zelfs ronduit leuk! Bijvoorbeeld met heldere welkomst- of uitlegvideo’s. Met activatie-acties. Met een BeFit-programma dat mensen lichamelijk én financieel fit maakt. Zo krijg je meer te zeggen over je ‘inkomen voor  later’.”

Ruim 70% online actief
Een kritische vakjury onderscheidde BeFrank in 2019 vanwege haar activatiemethode met de eretitel PensioenWegwijzer. “Een leuke bijkomstigheid,” vindt Rhebergen, “maar waar ik écht blij van wordt is het feit dat ruim 70% van onze deelnemers wel eens zijn online overzicht bekijkt – een unieke score in deze markt. En dat een groeiend deel daarvan ook echt actief aan de knoppen draait om hun pensioen te optimaliseren.”

GROENE PENSIOENEN
Bij pensioenen gaat het niet om de snelle winst maar om de lange termijn. In die geest biedt BeFrank ook steeds meer duurzame beleggingsopties. Het dochterbedrijf van Nationale Nederlanden werkt daarvoor onder meer samen met Triodos. Rhebergen: “Als je belegt in duurzame projecten –bijvoorbeeld voor schone energie, circulaire economie of gezondheid– kun je met jouw pensioen echt impact maken. Zo maakt jouw pensioenpotje de wereld net weer een beetje mooier en schoner.” In de online omgeving van BeFrank ziet de medewerker hoe groot die impact van deze keuze is, omgerekend in bespaarde douchebeurten, vuilniszakken en gereden
kilometers. Sinds kort gaat BeFrank daarin nog een stap verder. “Werkgevers kunnen nu ook kiezen voor een CO2-neutrale pensioenregeling.
Daarbij kun je – naast duurzaam beleggen – de restuitstoot als gevolg van je beleggingen compenseren door de aanplant van bomen in kwetsbare regio’s
in de wereld.” Dat zij zelf ook als organisatie CO2-neutraal opereren is volgens Rhebergen vanzelfsprekend.

DASHBOARD VOOR WERKGEVERS
Ook voor werkgevers maakt BeFrank pensioenen helder en simpel; het biedt pensioenregelingen inclusief een compleet werkgeversportaal met alle denkbare support, de mogelijkheid om mutaties automatisch door te geven en heldere informatie op het juiste moment. Rhebergen: “We nemen werkgevers veel gedoe uit handen. Zo informeren we werknemers over actuele zaken en updates op een hele laagdrempelige manier en in duidelijke taal zodat er minder vragen bij werkgevers terecht komen.” Nieuw is een online dashboard dat werkgevers inzicht geeft in hoeverre hun medewerkers actief gebruik maken van het online platform en de diverse tools daarin, zoals de profielbepaler. “Dat geeft je als werkgever een beeld van hoe pensioenbewust je mensen al zijn. Op basis daarvan kun je targets stellen en kunnen we samen een actie opzetten, bijvoorbeeld om het gebruik van de online omgeving te boosten van 70 naar 80%, en geanonimiseerd benchmarken met andere bedrijven. Zo werken we samen aan een beter pensioenbewustzijn.”

Dit artikel verscheen 28 november 2020 in NRC Handelsblad.