Menu

BeFrank voert een beschikbarepremieregeling uit

BeFrank is een Premiepensioeninstelling (PPI). Wij voeren een beschikbare premieregeling uit. De hoogte van je pensioen staat van tevoren niet vast. Het uiteindelijke bedrag dat je krijgt, hangt onder andere af van het rendement op je beleggingen. En van de rentestand op het moment dat je met pensioen gaat.

Je hebt een eigen pensioenrekening

Bij BeFrank heb je een eigen pensioenrekening. Daar krijg je je premies op gestort. Die premies beleggen wij voor jou. Dat doen we tot je pensioendatum.

Je koopt zelf een pensioen aan als je met pensioen gaat

Als je met pensioen gaat, koop je met je opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen aan bij een pensioenuitvoerder. Pas dan weet je precies hoeveel pensioen je krijgt. De hoogte van je pensioenuitkering en de voorwaarden kunnen per uitvoerder verschillen. Je kiest zelf waar je je pensioen aankoopt. Dit noemen we shoprecht. We raden je aan om tegen die tijd samen met een financieel adviseur te bekijken welke pensioenuitvoerder jou de beste uitkering biedt.

Tip: Bereken vanaf een jaar voor je verwachte pensioendatum alvast wat je verwachte pensioenuitkering ongeveer gaat worden. Maar vraag niet eerder dan twee tot vier weken voor je pensioendatum offertes op bij pensioenuitvoerders. De offertes zijn namelijk beperkt geldig. Kijk voor meer informatie op je persoonlijke pensioenpagina.

Goed om te weten

De hoogte van de definitieve pensioenuitkering is afhankelijk van de volgende factoren:

  • Hoeveel je beleggingen waard zijn op jouw pensioendatum.
  • Of je je opgebouwde pensioen bij BeFrank samenvoegt met eventueel andere pensioenpotjes.
  • Of je een partnerpensioen wel of niet meeverzekert.
  • De gemiddelde levensverwachting: hoe hoger de uitvoerder de levensverwachting inschat, hoe lager de uitkering.
  • De rentestand op het moment dat je met pensioen gaat: hoe hoger de rentestand, hoe hoger de uitkering en andersom.
  • Of je kiest voor een vaste pensioenuitkering of voor een pensioenuitkering op basis van beleggingen.

Jij bepaalt hoeveel beleggingsrisico je wil nemen

Bij BeFrank bepaal je zelf hoeveel risico je wil nemen met je beleggingen. Onze Profielbepaler helpt je een passend beleggingsrisico te kiezen. Liever zelf beleggen? Ook dat kan in de meeste gevallen. Is dit mogelijk in jouw pensioenregeling? Dan lees je op je persoonlijke pensioenpagina alle informatie.

Verandert je persoonlijke situatie?

Dan is het goed om opnieuw naar je keuzes te kijken. Passen ze nog bij je? Of kun je nu wat meer risico nemen of juist minder? Ook dan kan de Profielbepaler helpen.