Staffels 2020

Hieronder staan de nieuwe staffels voor 2020 op een rijtje. De 2,5% en 2% staffels zijn gebaseerd op de kostprijs van een middelloonregeling. Wijzigingen van de kostprijs kunnen nieuwe staffels tot gevolg hebben.

Staffels voor bruto pensioenregelingen

 

Leeftijd 4%  3%  2,5%  2%  1,5% 
15-20 3,9% 7% 10,6% 14,2% 20%
20-25 4,4% 7,7% 11,5% 15,3% 21,1%
25-30 5,4% 9% 13% 16,9% 22,8%
30-35 6,6% 10,4% 14,8% 18,6% 24,5%
35-40 8% 12,1% 16,7% 20,6% 26,5%
40-45 9,8% 14% 19% 22,8% 28,6%
45-50 12% 16,3% 21,5% 25,2% 30,9%
50-55 14,6% 19,1% 24,5% 28% 33,5%
55-60 18% 22,4% 28% 31,2% 36,4%
60-65 22,4% 26,5% 32,2% 35,1% 39,9%
65-68 26,9% 30,7% 36,3% 38,8% 43,2%


Staffel voor netto pensioenregelingen*

Leeftijd 3% netto staffel
15-20 4,0%
20-25 4,6%
25-30 5,4%
30-35 6,1%
35-40 7,0%
40-45 8,1%
45-50 9,3%
50-55 10,8%
55-60 12,4%
60-65 14,2%
65-68 15,8%

 

*Het betreft hier de totale maximale inleg van de pensioengrondslag. BeFrank hanteert een maximale inleg voor de beschikbare premie van 90% van deze staffels. De overige 10% wordt gereserveerd voor het partner- en wezenpensioen.

Uitgangspunten
• De maximale staffel is gebaseerd op 2% rekenrente. De staffel kan nog verhoogd worden met een marktrenteopslag. Deze opslag varieert en is afhankelijk van de actuele prijs voor een middelloon pensioen. Zo kunt u de fiscale ruimte optimaal benutten.
• De 1,5% staffel verhogen of verlagen we met een factor zodat de 1,5% staffel nergens hoger is dan de 2% staffel met marktrenteopslag.
• Er kan gekozen worden voor het toepassen van een percentage van de staffel en voor het toepassen van een gelijkblijvend percentage beschikbare premie.
• Deze staffels zijn gebaseerd op pensioenleeftijd 68.

De staffels van 2019 kunt u hier vinden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw pensioenconsultant bij BeFrank.