Menu

De BeFrank staffels vanaf 2020 op een rij

De staffelbepaling is afhankelijk van de regeling waar de werkgever voor gekozen heeft.
Let op: de meest recente staffels vind je hier.

Onder de Wet toekomst pensioenen

Wat zijn de uitgangspunten voor deze staffels?

  • De gelijkblijvende staffel van 30%, die voor iedere leeftijd hetzelfde is. Dit percentage wordt eens in de 5 jaar aangepast
  • De werkgever kan ook kiezen voor een eerbiedigende werking van de progressieve staffel. Voor werknemers blijven dan de leeftijdsafhankelijke staffels gelden. De voorwaarde hiervoor is wel dat de staffelpercentages niet hoger mogen zijn dan artikel 38r van de Wet op de loonbelasting 1964.
LeeftijdGelijkblijvende staffelEerbiedige werking (38r)
v15-2030%19%
20-2530%19,8%
25-3030%21%
30-3530%22,6%
35-4030%24,4%
40-4530%26,4%
45-5030%28,6%
50-5530%31%
55-6030%33,8%
60-6530%37%
65-6830%40%

Onder de Pensioenwet

Vanaf 2020 gelden nieuwe staffels bij BeFrank. Deze gelden nu nog steeds. Wij hebben ze voor je op een rij gezet. Goed om te weten: we hebben de staffels van 2% en 2,5% gebaseerd op de kostprijs van een middelloonregeling. Verandert de kostprijs? Dan kan dat leiden tot nieuwe staffels. 

Staffels voor brutopensioenregelingen

Leeftijd        4%             3%               2,5%            2%           1,5% 
15-20        3,9%           7%             10,6%      14,2%          20%
20-25        4,4%           7,7%             11,5%          15,3%          21,1%
25-30        5,4%           9%             13%          16,9%          22,8%
30-35        6,6%          10,4%             14,8%          18,6%          24,5%
35-40        8%          12,1%             16,7%          20,6%                   26,5%
40-45        9,8%          14%             19%          22,8%          28,6%
45-50        12%          16,3%             21,5%          25,2%          30,9%
50-55        14,6%          19,1%             24,5%          28%          33,5%
55-60        18%          22,4%                  28%          31,2%          36,4%
60-65        22,4%          26,5%             32,2%          35,1%          39,9%
65-68        26,9%          30,7%             36,3%          38,8%          43,2%

Staffel voor nettopensioenregelingen*

Leeftijd      3% nettostaffel 
15-20      4,0% 
20-25      4,6% 
25-30      5,4% 
30-35      6,1% 
35-40      7,0% 
40-45      8,1% 
45-50      9,3% 
50-55      10,8% 
55-60      12,4% 
60-65      14,2% 
65-68      15,8% 

*Hiermee bedoelen we de totale maximale inleg van de pensioengrondslag. BeFrank hanteert een maximale inleg voor de beschikbare premie van 90% van deze staffels. De overige 10% reserveren we voor het partner- en wezenpensioen.

Wat zijn de uitgangspunten voor deze staffels? 

  • De maximale staffel baseren we op 2% rekenrente. 
  • We kunnen de staffel nog verhogen met een marktrenteopslag. Deze verhoging varieert en hangt af van de huidige prijs voor een middelloonpensioen. Zo gebruikt je klant de fiscale ruimte optimaal.
  • De 1,5% staffel verhogen of verlagen we met een factor. Zo wordt de 1,5% staffel nergens hoger dan de 2% staffel met marktrenteopslag. 
  • Je klant kan een percentage van de staffel toepassen. Of een gelijkblijvend percentage beschikbare premie.
  • We hebben deze staffels gebaseerd op een pensioenleeftijd van 68 jaar.

De staffels voor 2019 vind je hier.

Vragen over deze staffels?

Neem dan contact op met je pensioenconsultant bij BeFrank.