Staffels 2019

Hieronder staan de staffels voor 2019 op een rijtje. De 2019 staffels voor bruto pensioen zijn exact gelijk aan de 2018 staffels. De 2,5% en 2% staffels zijn gebaseerd op de kostprijs van een middelloonregeling. Wijzigingen van de kostprijs kunnen nieuwe staffels tot gevolg hebben.

Staffels voor bruto pensioenregelingen

Leeftijd 4% staffel 3% staffel 2,5% staffel 2% staffel
15-20 3,9% 6,9% 10,6% 14,2%
20-25 4,4% 7,7% 11,5% 15,3%
25-30 5,4% 8,9% 13,0% 16,9%
30-35 6,6% 10,4% 14,8% 18,6%
35-40 8,0% 12,0% 16,7% 20,6%
40-45 9,8% 14,0% 19,0% 22,8%
45-50 11,9% 16,3% 21,5% 25,2%
50-55 14,6% 19,0% 24,5% 28,0%
55-60 18,0% 22,3% 28,0% 31,2%
60-65 22,4% 26,5% 32,2% 35,1%
65-68 26,8% 30,6% 36,3% 38,8%


Staffel voor netto pensioenregelingen*

Leeftijd 3% netto staffel
15-20 3,9%
20-25 4,4%
25-30 5,1%
30-35 5,8%
35-40 6,7%
40-45 7,7%
45-50 8,9%
50-55 10,2%
55-60 11,8%
60-65 13,6%
65-68 15,1%

*Het betreft hier de totale maximale inleg van de pensioengrondslag. BeFrank hanteert een maximale inleg voor de beschikbare premie van 90% van deze staffels. De overige 10% wordt gereserveerd voor het partner- en wezenpensioen.

Uitgangspunten
• De maximale staffel is gebaseerd op 2% rekenrente. De staffel kan nog verhoogd worden met een marktrenteopslag. Deze opslag varieert en is afhankelijk van de actuele prijs voor een middelloon pensioen. Zo kunt u de fiscale ruimte optimaal benutten.
• Staffels op basis van andere rekenrentes (zonder opslag) zijn ook mogelijk.
• Er kan gekozen worden voor het toepassen van een percentage van de staffel en voor het toepassen van een gelijkblijvend percentage beschikbare premie.
• Bijsparen is mogelijk tot het fiscale maximum.
• Er geldt wel een fiscale toets, net als bij de 3% rekenrente staffel.
• De staffel wordt vastgesteld voor de looptijd van het contract (maximaal 5 jaar).
• Deze staffels zijn gebaseerd op pensioenleeftijd 68.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw pensioenconsultant bij BeFrank.