Producten

Bij BeFrank bouwen uw klanten en hun werknemers pensioen op. Met ingang van 1 januari 2015 is de wetgeving voor pensioenopbouw bij een salaris tot € 100.000 anders dan voor salarissen boven € 100.000. BeFrank biedt voor beide groepen een oplossing.

De normale pensioenregeling geldt voor een salaris tot € 100.000. De netto pensioenregeling geldt voor het salaris boven € 100.000.

U kunt deze regelingen gecombineerd adviseren. Ze zijn uiteraard ook apart in te zetten. Voor beide regelingen gelden dezelfde voordelen en beleggingsmogelijkheden.

De grens van €100.000 wordt jaarlijks aangepast en bedraagt voor 2021 € 112.189.