Menu

Aanpassingen in de lifecycles 2022

18 november 2022

Nieuws

Bij BeFrank beleggen we de pensioenpremie. Want beleggen levert op de lange termijn bijna altijd meer op dan sparen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we zoveel mogelijk beleggen op een duurzame manier. We kijken naar manieren hoe we dat steeds beter kunnen doen. Onze beleggingsexperts kijken voortdurend naar de lifecycles en voeren aanpassingen door waar nodig. Zo weten we zeker dat we de juiste beleggingsmix gebruiken. En dat we steeds duurzamer gaan beleggen. Wat we in 2022 precies hebben aangepast? Dat lees je hier.

Beleggen in aandelen van kleinere bedrijven

Voor de Passieve en Actieve Lifecycle beleggen we in aandelen. We gaan nu ook in de aandelen van kleinere bedrijven beleggen. Dat noemen we small cap aandelen. We belegden in deze lifecycles eerst alleen in de aandelen van grotere bedrijven. Met small cap aandelen kunnen we meer focus leggen op duurzaamheid en het zorgt voor een betere spreiding. Wij richten ons op een lagere CO2 uitstoot dan het gemiddelde in de markt. En we kijken naar de bedrijven die de uitstoot in de toekomst nog meer kunnen verlagen.

In de Passieve Lifecycle voegen we small cap aandelen extra toe. In de Actieve Lifecycle voegen we de small cap aandelen toe in plaats van factorbeleggen.

Meer duurzaamheid in Passieve Lifecycle

In de Passieve Lifecycle focussen we meer op duurzaamheid. We integreren duurzaamheid nu ook bij de beleggingen in staatsobligaties van opkomende markten. Hierbij richten we ons op het verlagen van de CO2-uitstoot voor nu en in de toekomst. Daarnaast focussen we op de mogelijkheden om op sociaal vlak een goed beleid te kunnen voeren.

We gaan herbalanceren

De beleggingsmarkt heeft tot nu toe in 2022 grote schommelingen laten zien. Daardoor zien we negatieve rendementen voor alle risicoprofielen en lifecyles. Ups en downs zijn normaal, dus het is nog geen reden tot zorg. Om ervoor te zorgen dat de portefeuille weer voldoende in balans is, gaan wij voor alle deelnemers herbalanceren. Bij herbalanceren zorgen we ervoor dat de beleggingsmix weer goed aansluit bij het beleggingsprofiel en de leeftijd. Dit doen we ieder jaar op de verjaardag van de deelnemer en dit jaar nog een keer extra.

Meer beleggingsrisico in de afbouwfase

Naarmate je ouder wordt, bouwen we langzaam het beleggingsrisico af. We beleggen dan steeds minder in aandelen. Dat doen we ook als je hebt gekozen om voor te sorteren op een variabel pensioen. Wel blijf je dan tot aan je pensioendatum met een groter deel van je kapitaal beleggen in aandelen.

Heb je gekozen om door te beleggen tot aan je pensioenleeftijd? Dan voeren we een wijziging door vanaf december 2022. Je eindigt op je pensioendatum met een iets hoger beleggingsrisico. We verwachten dat meer beleggingsrisico in de afbouwfase meer rendement geeft over de volledige looptijd, zonder dat de verwachte rendementen bij een negatieve markt noemenswaardig dalen.