Menu

Verklaring Ultimate Beneficial Owners (UBO)

Wij hebben een UBO-verklaring van je nodig als je met ons een overeenkomst hebt. Zonder deze verklaring kun je geen overeenkomst met ons hebben of aangaan. Op deze pagina lees je wat dit voor jou als werkgever betekent en waarom dit nodig is.

Waarom moet ik een UBO-verklaring invullen?

BeFrank is wettelijk verplicht de ‘Ultimate Beneficial Owners’, oftewel de Uiteindelijk Belanghebbenden, in de administratie vast te leggen en te controleren op basis van de sanctielijsten. Dit staat in de wet Wwft om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Deze wet is van toepassing op alle financiële instellingen in Europa. Als de UBO van jouw bedrijf bij ons niet bekend is, vragen wij deze bij je op.

Wanneer vul je het formulier niet in?

Je hoeft het formulier niet in te vullen als jouw bedrijf:

  • een eenmanszaak, of
  • een vereniging, of
  • een beursgenoteerde vennootschap is.

Privacy

BeFrank is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. We verwerken de verkregen gegevens in het kader van het cliëntenonderzoek dat verzekeraars en andere partijen uitvoeren om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Verder verwerken we de gegevens ter voorkoming en bestrijding van fraude tegenover financiële instellingen en voor statistische analyses.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.