Menu

Vergunningen en toezicht bij BeFrank

BeFrank valt onder de Wet financieel toezicht (Wft). Deze wet regelt het toezicht op alle financiële instellingen in Nederland. Bij BeFrank voldoen we dus aan hoge eisen rondom vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. 

BeFrank PPI N.V. is een premiepensioeninstelling (PPI). Daarvoor hebben we een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast heeft BeFrank N.V. een vergunning voor beleggingsonderneming van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij beide partijen staan we ook als zodanig onder toezicht. Dus als premiepensioeninstelling en als beleggingsonderneming.  

Integriteit is essentieel

We vinden het heel belangrijk dat alle werkzaamheden door BeFrank integer worden uitgevoerd. Daar hoort persoonlijke integriteit natuurlijk ook bij. 

BeFrank PPI zorgt ervoor dat alle collega’s zich houden aan relevante wet- en regelgeving. Vooral de Wft en de Pensioenwet (PW) hebben onze aandacht. Een compliance officer controleert regelmatig via steekproeven of we onze zorgplicht goed uitvoeren en toepassen. De compliance officer doet dat zelfstandig of in opdracht van onze directie.

Interne voorschriften en regelingen

De volgende interne voorschriften en regelingen gelden voor de medewerkers van BeFrank:

  • Pre-employment screening
  • Wet Bescherming Persoonsgegevens en de hieraan ontleende Gedragscode
  • Regeling privé beleggingstransacties
  • Geheimhoudingsverklaring, die iedere medewerker bij indiensttreding tekent
  • Clean desk policy
  • Klokkenluidersregeling
  • Bijhouden actualiteiten (AAA)