Vergunningen en toezicht

BeFrank valt onder de Nederlandse wet. Het financieel toezicht is in Nederland geregeld in de Wet financieel toezicht (Wft). Deze regelt het toezicht op alle financiële instellingen in Nederland. De Wft stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. Uiteraard voldoet BeFrank aan de regels van de Wft.

BeFrank PPI N.V. heeft een vergunning voor premiepensioeninstelling van De Nederlandsche Bank (DNB) en staat daar en bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als zodanig onder toezicht. BeFrank N.V. heeft een vergunning voor beleggingsonderneming van de AFM en staat daar en bij DNB als zodanig onder toezicht.

Integriteit

We vinden het van groot belang dat alle werkzaamheden door BeFrank integer worden uitgevoerd. Persoonlijke integriteit is daarbij natuurlijk ook essentieel. BeFrank PPI houdt toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving door alle collega’s van BeFrank. De Wft en de Pensioenwet (PW) hebben hierin de nadrukkelijke aandacht als het gaat om het uitvoeren en adequaat toepassen van de zorgplicht. De compliance officer controleert aan de hand van steekproeven regelmatig of dit het geval is, zelfstandig of in opdracht van de directie.

De volgende interne voorschriften en regelingen zijn van toepassing op de medewerkers van BeFrank:

  • pre-employment screening;
  • wet Bescherming Persoonsgegevens en de hieraan ontleende Gedragscode;
  • regeling privé beleggingstransacties;
  • geheimhoudingsverklaring, die door iedere medewerker bij indiensttreding wordt getekend;
  • clean desk policy;
  • klokkenluidersregeling.