Menu

Impact Wtp hangt af van keuzes die werkgever met adviseur maakt

15 juni 2023

Nieuws

Pensioenuitvoerder BeFrank stelt dat met het aannemen van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) een stap is gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel voor heel Nederland. Directeur Sebastiaan van den Dries: “Het is fijn dat met het bereiken van deze mijlpaal er nu duidelijkheid is voor werkgevers en deelnemers welke kant het opgaat met de pensioenen.”

Een belangrijk speerpunt van BeFrank is een transparant toekomstbestendig systeem. “Wij voeren met succes al twaalf jaar beschikbare premieregelingen met individuele pensioenpotjes.” Dat de Eerste Kamer evenals de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet, die ingaat op juli van dit jaar, vindt het bedrijf dan ook een goede zaak.

Duidelijker en eenvoudiger

In de nieuwe pensioenwet gaat iedereen naar een gelijkblijvende staffel. Voor jongeren betekent dit dat zij meer premie gaan inleggen. Voor oudere deelnemers betekent het dat er minder premie-inleg is. “Wat de impact precies is, hangt af van de keuzes die de werkgever samen met zijn adviseur maakt. Zo biedt de wet ruimte voor compensatie voor doelgroepen die er op achteruit gaan. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen duidelijker en eenvoudiger. Voor deelnemers, hun partner en/of kinderen is dan helder wat er voor hen is geregeld. Wij staan voor helder en eenvoudig, dus dat juichen we toe.”

Na het omarmen van de nieuwe wet, kan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in werking worden gesteld. Pensioenuitvoeringsorganisaties zijn nu aan de beurt om vaart te maken met een zorgvuldige uitwerking. Van den Dries vertelt dat BeFrank al een tijd bezig is met de voorbereiding van de benodigde aanpassingen aan de nieuwe pensioenwet. “Wij hebben onze klanten en adviseurs de afgelopen periode steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zowel in de wetgeving als bij BeFrank op dit vlak. Dat blijven we doen.”

Keuzetool geeft indicatie impact

Om klanten te helpen zich voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel is de BeFrank Keuzetool ontwikkeld, waarmee werkgevers in één oogopslag een indicatie krijgen van de impact van het nieuwe stelsel op de pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder. Een adviseur kan vervolgens exacte bedragen berekenen en adviseren. Daarnaast is de Keuzehulp Nabestaandenpensioen voor deelnemers ontwikkeld. Van den Dries: “We begeleiden deelnemers zo stap voor stap bij het maken van keuzes voor het nabestaandenpensioen en maken de keuzes persoonlijk.”

Voorbereidingen treffen

Het is nu aan werkgevers om samen met hun adviseurs de pensioenregeling om te zetten naar de nieuwe pensioenregels en om relaties (verder) te informeren over de nieuwe pensioenwet en de mogelijkheden. “Uiteraard zijn wij daar klaar voor, de eerste offertes worden al verstuurd. Vanaf 1 juli kunnen wij een Wtp-regeling uitvoeren. Hiervoor is achter de schermen hard gewerkt. Klanten hebben tot 1 januari 2028 de tijd om over te stappen op een regeling die aansluit bij de nieuwe pensioenwet. Wel wordt per 1 januari 2024 de toetredingsleeftijd verlaagd naar 18 jaar. Dat is een eerste stap die gezet zal moeten worden. Dat bereiden we nu al voor.”

Dit interview verscheen 15 juni op AMweb.