Wet pensioencommunicatie

U heeft er vast over gehoord of gelezen. De Wet pensioencommunicatie. Per 1 juli 2015 is deze wet in werking getreden. De overheid wil met deze wet de communicatie over pensioen verbeteren. Onderdeel van deze wet is Pensioen 1-2-3.

Wat is Pensioen 1-2-3?

Dit is een nieuwe vorm van pensioencommunicatie. Pensioen 1-2-3 biedt gelaagd informatie over de pensioenregeling. Het zorgt er voor dat iedere werknemer die pensioen opbouwt, op dezelfde herkenbare wijze over zijn pensioen geïnformeerd wordt.

Hoe ziet Pensioen 1-2-3 eruit?

De vorm, de koppen en iconen die in Pensioen 1-2-3 gebruikt worden zijn voor elke pensioenuitvoerder gelijk. Zo is de informatie voor deelnemers met verschillende pensioenregelingen altijd herkenbaar. Pensioen 1-2-3 kent 3 verschillende lagen met informatie over de pensioenregeling:

 • Laag 1 De pensioenregeling ‘in 5 minuten’
  biedt een kort overzicht met de belangrijkste informatie over de pensioenregeling.
 • Laag 2 De pensioenregeling ‘in 30 minuten’
  biedt meer informatie en gaat dieper in op de onderwerpen van laag 1.
 • Laag 3 De pensioenregeling ‘in detail’
  bevat alle overige documenten, zoals het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

In de lagen 1 en 2 krijgt de deelnemer antwoord op de volgende vragen:

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling wel?
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
 • Hoe bouwt u pensioen op?
 • Welke keuzes heeft u zelf?
 • Hoe zeker is uw pensioen?
 • Welke kosten maken wij?
 • Wanneer moet u in actie komen?

Een voorbeeld van hoe Pensioen 1-2-3 er uit gaat zien, ziet u hieronder.

Voorbeeld laag 1
Voorbeeld laag 2

Wat verandert er?

Werknemers die sinds 1 juli 2016 aan een pensioenregeling deelnemen moeten binnen drie maanden na indiensttreding geïnformeerd worden over de pensioenregeling en Pensioen 1-2-3-.  In plaats van een startbrief ontvangen nieuwe deelnemers een startmail. Uiterlijk per 1 juli 2016 moeten alle werknemers die op en na 1 juli 2016 aan een pensioenregeling deelnemen toegang hebben tot een persoonlijke pensioenpagina met daarop Pensioen 1-2-3. Per 1 juli 2017 geldt dit ook voor ex-werknemers, ex-partners én pensioengerechtigden.

Wat betekent dit voor werknemers?

De pensioenregeling verandert niet. De communicatie over de pensioenregeling wijzigt wel. Werknemers ontvangen binnen 3 maanden na indiensttreding informatie over hun pensioenregeling, Pensioen 1-2-3- en krijgen toegang tot hun persoonlijke pensioenpagina. Ook vinden zij daar alle Pensioen 1-2-3 documenten.