Hoeveel pensioen kun je maximaal opbouwen?

In Nederland kun je met fiscaal voordeel pensioen opbouwen tot een salaris van € 100.000 per jaar. Als je meer verdient, kun je daarover ook pensioen opbouwen, maar dat doe je zonder fiscaal voordeel.

Over een deel van je salaris hoef je geen pensioenpremie te betalen. Dat deel noemen we de franchise. De hoogte daarvan wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en hangt samen met de AOW. De pensioenpremie wordt berekend over je salaris min de franchise.

Je werkgever maakt keuzes binnen de mogelijkheden van de pensioenregeling van BeFrank, vaak in overleg met de OR. Hij bepaalt ook of en hoeveel je kunt bijsparen. Het bedrag dat je kunt opbouwen is dus per pensioenregeling verschillend. Kijk goed naar de mogelijkheden die jouw regeling biedt. Je vindt ze op je persoonlijke pensioenpagina.