U kunt ons helpen uw pensioen verder te verbeteren

BeFrank voert samen met Nationale-Nederlanden (beide onderdeel van NN Group) in het voorjaar van 2021 een uitgebreid onderzoek uit naar de ‘risicohouding’ van pensioendeelnemers. Dit betekent dat we kijken welke manier van beleggen voor pensioen past bij onze deelnemers. Dit helpt ons om onze pensioenen nog beter te laten aansluiten bij uw wensen. Dit onderzoek voeren we uit onder deelnemers die via hun huidige óf een voormalige werkgever pensioen bij ons opbouwen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

Waarom doen we dit onderzoek?
We kunnen meer of minder risicovol beleggen voor uw pensioen. Hoeveel beleggingsrisico passend is, verschilt per persoon. Daarom willen we ervoor zorgen dat ons beleggingspensioen zo goed mogelijk bij iedereen persoonlijk past. Om de meest passende keuzes vast te stellen, doen we onderzoek naar hoeveel risico onze deelnemers kunnen en willen lopen met hun pensioen.

We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met en goedgekeurd door Tilburg University. De resultaten geven namelijk ook inzichten die voor de wetenschap van belang zijn. En wij kunnen de wetenschappelijke inzichten weer gebruiken om uw pensioen te verbeteren.

Waarom voert Ipsos dit onderzoek voor ons uit?
BeFrank en Nationale Nederlanden voeren dit onderzoek niet zelf uit. We hebben onderzoeksbureau Ipsos gevraagd dit voor ons te doen. Ipsos heeft namelijk grote expertise in het uitvoeren van dit soort onderzoek. Daarnaast is uw privacy zo goed beschermd: de resultaten van het onderzoek die Ipsos met ons deelt, zijn niet tot u als persoon te herleiden.

Hoe verloopt het onderzoek?
Eerst stellen we u een aantal vragen over uw financiële situatie. Dit geeft ons belangrijke achtergrondinformatie om onder andere te kijken welke manier van beleggen bij u past. Daarna stellen we u een aantal vragen over hoeveel risico u kunt en wilt lopen met uw pensioen.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?
BeFrank en Ipsos gaan heel zorgvuldig om met uw gegevens. BeFrank levert uw gegevens via een beveiligde verbinding aan bij Ipsos. Het gaat om uw e-mailadres, achternaam en geslacht, de naam van uw pensioenregeling en of u nu nog actief deelneemt aan die regeling. NN Group (waaronder BeFrank) en Ipsos zijn lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en houden zich aan de gedragscode van de MOA en aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De antwoorden die u invult, zijn niet tot u als persoon te herleiden. Lees hier het privacy statement van BeFrank. Wilt u meer weten over hoe Ipsos omgaat met uw gegevens? Als u deelneemt aan het onderzoek kunt u het privacy statement van Ipsos lezen vóórdat u met het onderzoek begint.

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?
U heeft een e-mail gekregen met afzender: befrank@ipsos-online.com. Hierin staat de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Ook staat hierin een link naar het online onderzoek op de site van Ipsos. Als u naar het onderzoek gaat ziet u in de browserbalk het volgende internetadres:

https://research3.ipsosinteractive.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=P200881340101&id=…

Aan het einde van de link staan enkele cijfers die verschillen per deelnemer van het onderzoek.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, neemt u dan contact op ons op via klantenservice@befrank.nl.