Meestgestelde vragen

Er zijn geen resultaten gevonden voor je vraag.

Klacht melden

Wij willen dat jij blij bent met onze dienstverlening. Altijd. Daarom horen we het ook graag als je niet helemaal tevreden bent. We zoeken dan samen naar een oplossing. Lees hier hoe je een klacht kunt melden

Kan ik nadat ik uitdienst ben bij mijn werkgever op individuele basis mijn pensioen voortzetten bij BeFrank?

Nee. Het is helaas (nog) niet mogelijk om op individuele basis pensioen op te bouwen bij BeFrank. Nadat de arbeidsovereenkomst met uw werkgever wordt beëindigd, stopt ook de pensioenopbouw bij BeFrank. Het is dan niet mogelijk om pensioenpremie te betalen op individuele basis. De beleggingen die u tot beëindigingsdatum heeft, blijft BeFrank beheren totdat u met pensioen gaat.

Ben ik mijn pensioen kwijt als ik uit dienst ga?

Nee, het pensioenkapitaal dat is opgebouwd blijft van u. Wij beleggen dit kapitaal tot u met pensioen gaat. Als u een nieuwe baan heeft, kunt u de waarde van uw pensioen ook meenemen naar uw nieuwe werkgever. Als u uit dienst gaat bij uw werkgever, zult u van ons een brief krijgen waarin al uw opties helder worden beschreven

Wat kan ik verwachten als mijn pensioendatum nadert?

Zes maanden voordat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons een brief. Hierin worden de mogelijkheden omtrent de uitkering van uw opgebouwde pensioenkapitaal bij BeFrank beschreven. Als u met pensioen gaat, verkopen wij uw beleggingen. U koopt vervolgens zelf bij een Nederlandse verzekeraar een pensioenuitkering. Via uw persoonlijke pensioenpagina kunt u hiervoor zelf eenvoudig verschillende offertes aanvragen via ‘Mijn pensioengegevens’ – ‘Wat gebeurt er bij’ – ‘Pensionering’.

Wat gebeurt er als ik overlijd en geen actief deelnemer meer ben bij BeFrank?

Als u niet meer actief deelneemt in de regeling bij BeFrank, stoppen de verzekeringen bij BeFrank. Wanneer u nog waarde op uw pensioenrekening heeft, hebben uw nabestaanden de optie om van deze waarde een partner- en/of wezenpensioen aan te kopen bij een verzekeraar naar keuze. Omdat hier geen risicoverzekering meer op zit, is het pensioen wat zij kunnen aankopen wel lager dan het pensioen dat zij hadden kunnen aankopen wanneer u nog wel verzekerd/ in dienst was.

Wat houdt het begrip ‘partner’ in?

Uw partner voor deze pensioenregeling is:
  • degene met wie u getrouwd bent;
  • degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft of
  • degene met wie u een samenlevingscontract van een notaris heeft.
Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract van een notaris, maar heeft u met uw partner een niet-geregistreerd partnerschap? En heeft u met uw partner langer dan zes maanden een gezamenlijke huishouding? Dan is hij of zij uw partner voor de pensioenregeling. Met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) moet worden aangetoond dat u langer dan zes maanden samenwoont. Is degene met wie u samenwoont uw zus, broer of een bloed- of aanverwant in de rechte lijn? Dan is diegene niet uw partner voor de pensioenregeling. U kunt op enig moment maar één partner hebben voor de pensioenregeling.

Ik wil een hypotheek aanvragen, waar vind ik de benodigde informatie?

Alle informatie vindt u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Mocht deze (nog) niet beschikbaar zijn voor u, dan kunt u terecht op uw persoonlijke pensioenpagina. U gaat naar ‘Mijn pensioengegevens’ en dan naar ‘Wat gebeurd er bij…’ hier vindt u onder het kopje ‘Overlijden’ hoeveel partner- en wezenpensioen wordt uitgekeerd als u komt te overlijden voor uw pensioendatum. Hoeveel pensioenuitkering u ongeveer kunt verwachten als u met pensioen gaat vindt u onder het menu ‘Pensioenplanner’ onder ‘Hoeveel pensioen kan ik kopen’.

Ik ga verhuizen, hoe kan ik mijn nieuwe adres doorgeven?

Dit kunt u eenvoudig doen via uw persoonlijke pensioenpagina. Op uw dashboard klikt u onder 'Direct doen' op de link 'Persoonsgegevens wijzigen'. Zijn er gegevens die u niet zelf kunt wijzigen, dan verwijzen wij u graag door naar uw werkgever. Deze kan de wijziging aan ons doorgeven via het wijzigingssysteem.

Kan ik mijn pensioenbeleggingen afkopen?

De hoogte van het bedrag waarop u mag afkopen wijzigt elk jaar. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u 2 jaar nadat u uit dienst bent van ons een voorstel. Belangrijk hierbij is dat wij uw juiste e-mailadres hebben. U kunt deze controleren en indien nodig aanpassen op uw persoonlijke pensioenpagina.

Ik wil langer doorwerken, kan dat?

Ja dat kan. U kunt de uitkering van uw pensioen uitstellen tot uiterlijk 5 jaar na de AOW leeftijd. Wilt u (gedeeltelijk) blijven werken na uw pensioenleeftijd, dan wordt er geen pensioenpremie meer ingelegd. Wilt u uw pensioen gedeeltelijk uitstellen? Zorg ervoor dat uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever dan doorloopt. U geeft dit aan op uw persoonlijke pensioenpagina. Dit moet u uiterlijk 3 maanden voordat u 68 wordt bij ons aangeven.

Ik wil eerder stoppen met werken, kan dat?

Jazeker. Laat ons minimaal 3 maanden voor de gewenste pensioendatum weten dat u met pensioen wilt gaan. Dan zorgen wij ervoor dat u alle benodigde informatie over uw pensionering op tijd ontvangt. Dit doet u door te mailen naar klantenservice@befrank.nl.

Wat gebeurt er als ik voor de pensioendatum overlijd?

Als u overlijdt, dan heeft dat voor uw nabestaanden een grote impact. Niet alleen voor hen op persoonlijk vlak, maar mogelijk ook financieel. Met de regeling bij BeFrank beschermt u uw nabestaanden tegen deze financiële problemen. Als u tijdens uw huidige dienstverband overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan ontvangen uw nabestaanden een uitkering. U hoeft uw partner en/of kinderen niet aan te melden bij BeFrank. BeFrank zal namelijk pas in geval van overlijden uitzoeken of er nabestaanden zijn. Log in op uw persoonlijke pensioenpagina om te kijken wat er voor u binnen de regeling is meeverzekerd.

Hoe kan ik mijn partner en/of kind(eren) opgeven voor mijn pensioenregeling?

Dit hoeft niet. Onze pensioenregeling kent het zogenaamde ‘onbepaald partner systeem’. Dit houdt in dat, ongeacht of er wel of geen partner en/of kinderen zijn, er een partner- en wezenpensioen is verzekerd. Op het moment van overlijden vragen wij via de Basisregistratie Personen (BRP) de gegevens van eventuele nabestaanden op. Aan de hand van deze gegevens zal het partner- en/of wezenpensioen worden uitgekeerd.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij scheiden?

Als u uw relatie met uw partner verbreekt, kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor uw pensioen en het pensioen van uw ex-partner. Het is daarom verstandig om goede afspraken te maken over de verdeling van uw pensioen, ook als u alleen heeft samengewoond met uw ex-partner. Als u geen afspraken maakt, wordt uw pensioen verdeeld volgens de wettelijke regels. Dit betekent dat uw ex-partner recht heeft op de waarde van het partnerpensioen die ingaat als u overlijdt. U heeft op uw beurt weer recht op het partnerpensioen van uw ex-partner. Bij een scheiding kan uw partner ook aanspraak maken op een gedeelte van uw ouderdomspensioen en andersom. Meestal is dit de helft, maar dit is afhankelijk van de lengte van de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. U kunt natuurlijk ook een andere verdeling afspreken voor uw beide pensioenen, of afspreken het pensioen juist niet te verdelen. De regels over pensioen en de gevolgen van bepaalde keuzes als u uit elkaar gaat, kunnen erg complex zijn. Het is dus belangrijk dat u zich hierbij goed laat adviseren door een (echtscheidings-)advocaat. Zo kunnen hier later geen misverstanden over ontstaan. Let op: de kosten voor het verdelen van het pensioenkapitaal bedragen voor zowel jou als je ex-partner € 150,-.
Er zijn geen resultaten gevonden voor je vraag.

Waarom moet ik mijn privé e-mailadres doorgeven?

Bij BeFrank versturen wij belangrijke informatie over uw pensioen altijd naar uw e-mailadres. Wijzig daarom op uw persoonlijke pensioenpagina uw e-mailadres naar uw privé e-mailadres. Zo blijft u ook na uitdiensttreding op de hoogte van uw pensioen bij BeFrank.

Kan ik mijn waarde ook overdragen van BeFrank naar mijn nieuwe uitvoerder?

Ja. Als u geen actieve regeling meer bij BeFrank heeft, kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een waardeoverdracht aanvragen.

Hoeveel tijd neemt de procedure van waardeoverdracht in beslag?

Een waardeoverdracht is helaas niet van de ene op andere dag geregeld. Het duurt enkele maanden voordat een waardeoverdracht is gerealiseerd. Dit komt doordat de nieuwe pensioenuitvoerder afhankelijk is van informatie die door de vorige pensioenuitvoerder(s) moet worden verstrekt. Op uw persoonlijke pensioenpagina bekijkt u eenvoudig de voortgang van uw waardeoverdracht als u deze heeft aangevraagd.

Wanneer wordt mijn pensioen toegevoegd aan mijnpensioenoverzicht.nl?

Wij updaten Mijnpensioenoverzicht.nl eens per kwartaal. Uiteraard kunt u de ontwikkeling van uw pensioen altijd volgen via uw persoonlijke pensioenpagina bij ons.  

Kan ik nadat ik uit dienst ben bij mijn werkgever op individuele basis mijn pensioen voortzetten bij BeFrank?

Nee. Het is helaas nog niet mogelijk om op individuele basis pensioen op te bouwen bij BeFrank. Nadat de arbeidsovereenkomst met uw werkgever wordt beëindigd, stopt ook de pensioenopbouw bij BeFrank. Het is dan niet mogelijk om pensioenpremie te betalen op individuele basis. De beleggingen die zijn opgebouwd tot het moment van uit dienst treden, blijft BeFrank op dezelfde wijze beheren

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Dit kunt u eenvoudig doen via uw persoonlijke pensioenpagina. Op uw dashboard vindt u bij 'Direct doen' een link ‘Persoonsgegevens wijzigen'. Zijn er gegevens die u niet zelf kunt wijzigen, dan verwijzen wij u graag door naar uw werkgever. Deze kan de wijziging aan ons doorgeven.

Ik wil belastingaangifte doen, wanneer ontvang ik mijn UPO?

U ontvangt uw Uniform Pensioen Overzicht jaarlijks voor 1 oktober. Op uw pensioenpagina heeft u altijd uw actuele gegevens bij de hand. U vindt daar ook de factor A (pensioenaangroei), die u nodig heeft bij uw belastingaangifte. De ‘factor A’ laat de pensioenaangroei zien over het jaar. Zo weet u precies wat u het afgelopen jaar heeft opgebouwd. Voor uw aangifte inkomstenbelasting, heeft u altijd de factor A van het jaar ervoor nodig. Op uw pensioenpagina staan ook alle UPO's die u van ons heeft ontvangen.

Kan ik mijn pensioenbeleggingen afkopen?

Nee, in principe niet. Alleen als het om een klein bedrag gaat, mogen wij uw pensioen ineens uitkeren. De hoogte van het bedrag waarop u het bedrag mag afkopen wijzigt elk jaar. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u 2 jaar nadat u uit dienst bent van ons een voorstel. Belangrijk hierbij is dat wij uw juiste e-mailadres hebben. Deze geeft u door via uw persoonlijke pensioenpagina. U kunt hier inloggen.

Hoe kan ik mijn partner en kinderen opgeven voor mijn pensioenregeling?

Bij BeFrank hoeft u uw partner en kinderen niet op te geven. Onze pensioenregeling kent het zogenaamde "onbepaald partner" systeem. Dat houdt in dat er altijd een partner- en wezenpensioen wordt verzekerd, ongeacht het wel of niet aanwezig zijn van een partner en/of kinderen. Op het moment van overlijden worden via de gemeentelijke basis administratie de gegevens van de nabestaanden opgevraagd en zal aan de nabestaanden, die in aanmerking komen voor een uitkering, worden uitgekeerd.

Kan ik ook oude pensioenen overdragen?

Als u na 1 januari 2015 in dienst bent gekomen van uw huidige werkgever, kunt u altijd een waardeoverdracht aanvragen. Bent u voor 1 januari 2015 gestart bij uw werkgever, dan kunt u een waardeoverdracht wel aanvragen, maar is de oude uitvoerder niet verplicht mee te werken als het verzoek na 6 maanden is ingediend. Als uw oude uitvoerder niet meewerkt, informeren we u daarover. BeFrank werkt altijd mee aan een waardeoverdracht.

Kan ik het pensioen van mijn vorige werkgever meenemen naar BeFrank?

Ja, dit is mogelijk en noemen wij een waardeoverdracht. Op de homepagina van uw persoonlijke pensioenpagina vindt u onder “Wijziging doorgeven” een kopje “Waardeoverdracht”. Hier kunt u uw waardeoverdracht aanvragen. Na ontvangst van de waardeopgave van uw oude pensioenuitvoerder, ontvangt u van ons een offerte. Na dit bericht besluit u of u gebruik wilt maken van waardeoverdracht of niet. Het overdragen van pensioen is soms niet verstandig. U kunt daarvoor altijd het best contact opnemen met een pensioenadviseur om te overleggen wat in uw situatie het voordeligst is.

Waarom moet ik mijn privé e-mailadres doorgeven?

Bij BeFrank versturen wij belangrijke informatie over uw pensioen altijd naar uw e-mailadres. Wijzig daarom op uw persoonlijke pensioenpagina uw e-mailadres naar uw privé e-mailadres. Zo blijft u ook na uitdiensttreding op de hoogte van uw pensioen bij BeFrank.

Wat gebeurt er als ik bijna met pensioen ga?

Zes maanden voordat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons een brief waarin de mogelijkheden omtrent de uitkering van uw opgebouwde pensioenkapitaal bij BeFrank beschreven worden. Als u met pensioen gaat, verkopen wij uw beleggingen. U koopt vervolgens zelf bij een Nederlandse verzekeraar een pensioenuitkering. Het kiezen van de juiste pensioenverzekeraar is niet altijd makkelijk, maar wel belangrijk. Het is daarom verstandig om u te laten adviseren door een pensioenadviseur.

Heb ik na uitdiensttreding nog recht op verzekeringen uit de pensioenregeling?

Nee. Zowel het arbeidsongeschiktheidspensioen, de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid evenals het Anw-hiaatpensioen is op risicobasis en vervalt bij ontslag.

Ik ga uit dienst. Ben ik dan mijn pensioen kwijt?

Nee, het pensioenkapitaal dat is opgebouwd blijft van u. Wij beleggen dit kapitaal tot u met pensioen gaat. Als u een nieuwe baan heeft, kunt u de waarde van uw pensioen ook meenemen naar uw nieuwe werkgever. Als u uit dienst gaat bij uw werkgever, krijgt u van ons een brief waarin al uw opties uitgebreid worden beschreven.

Ik wil een hypotheek aanvragen, waar vind ik de benodigde informatie?

De informatie vindt u in uw Uniforme Pensioenoverzicht (UPO), mocht die voor u beschikbaar zijn. Mocht deze (nog) niet beschikbaar zijn, dan vindt u op uw persoonlijke Pensioenpagina onder 'Wat gebeurt er bij' bij het onderdeel 'Belastingaangifte' de gegevens die u nodig heeft. Ook vindt u bij 'Wat gebeurt er bij' hoeveel partner- en wezenpensioen wordt uitgekeerd als u komt te overlijden voor de pensioendatum.