Lifecycles in het kort

Wij beleggen je pensioenpremie in een lifecycle. Maar wat is lifecycle-beleggen? Daar kunnen we kort over zijn. Het is niets meer en niets minder dan dat wij de beleggingen afstemmen op jouw leeftijd.

Rendement als het kan en zekerheid als het nodig is
Tot je de middelbare leeftijd bereikt beleggen we vooral in risicovollere beleggingen om te profiteren van het hogere verwachte rendement. Maar als je pensioendatum dichterbij komt gaan wij steeds minder risicovol beleggen. Wij zetten de risicovollere beleggingen in kleine stapjes om naar risicomijdende beleggingen. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers goed te maken. En we beperken het renterisico. Zo wordt je pensioen minder afhankelijk van de ontwikkelingen op de beurs en de rentestand op je pensioendatum.

We houden de lifecycles nauwlettend voor je in de gaten
Als een fonds minder presteert dan vervangen wij dat fonds. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

En evalueren regelmatig ons beleggingsbeleid
Als bij deze evaluatie blijkt dat wetgeving, marktomstandigheden of risico- of rendementsverwachtingen daar aanleiding toe geven kunnen wij de lifecycles en/of de onderliggende fondsen aanpassen.

Goed om te weten
Je kunt erop vertrouwen dat wij je pensioengeld zo eerlijk mogelijk beleggen. Wij investeren in bedrijven die eerlijk omgaan met mens en milieu.