Coronacrisis

Het zal u niet zijn ontgaan dat er onrust is op de financiële markten. De verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot ingrijpende maatregelen over de hele wereld. Dit heeft gevolgen voor de economie. Deze maatregelen en de onzekerheid over de verdere gevolgen van het coronavirus leiden tot grote schommelingen op de financiële markten.

Naast het menselijke aspect dat we momenteel allemaal ervaren en dat gepaard gaat met angst en onzekerheid, zien we in de economie een negatief sentiment en een bedrijvigheid die tijdelijk tot stilstand is gekomen. Belangrijk is dat overheden en centrale banken dit onderkennen en consumenten en bedrijven ondersteunen om er bovenop te komen. Naast monetaire maatregelen vanuit de Europese Centrale Bank zijn de overheden ook vanuit een nationaal niveau de economie aan het stimuleren met maatregelen. In het verleden hebben we gezien dat deze maatregelen op termijn meer stabiliteit op de financiële markten bieden.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Lees meer over:
1. De impact op mijn beleggingen
2. Bijna met pensioen en nu?
3. Uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheidspensioen