Klachten of suggesties

Wij willen dat u blij bent met onze dienstverlening. Altijd. Daarom horen we het ook graag als u niet helemaal tevreden bent. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Laat ons weten wat u vindt
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen of een klacht bij ons indienen:

Telefonisch
Via 020 – 562 11 00, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 tot 18.00 uur

E-mail
klantenservice@befrank.nl, als u een pensioen bij ons opbouwt
relatiebeheer@befrank.nl, als u werkgever bent of adviseur

Brief
BeFrank
Postbus 2096
1000 CB Amsterdam

Wat kunt u van ons verwachten?
We gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag. In de meeste gevallen reageren we binnen vijf werkdagen inhoudelijk op uw klacht. Lukt dit niet? Dan krijgt u wel altijd binnen zes weken een antwoord.

KiFiD
Hebben we u toch niet naar tevredenheid kunnen helpen? Dan kunt u uw klacht altijd voorleggen aan het KiFiD (Klachtinstituut Financiële Dienstverlening) of de Ombudsman Pensioenen. U kunt uw klacht ook voorleggen aan een (Nederlandse) rechtbank.