Menu

Wat gaat er wijzigen in het nieuwe pensioenstelsel?

Deze pagina is bijgewerkt op: 31 mei 2023
Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor toekomstbestendige pensioenen, die beter passen bij de huidige tijd. Hierdoor moeten wel alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. In dit artikel zetten we de wijzigingen nog een keer voor je op een rij.

De ‘DC-regeling’ wordt de standaard

De ‘DC-regeling’ is straks de enige regeling die uitgevoerd mag worden. DC staat voor ‘Defined Contribution’. Kort gezegd betekent dit dat de inleg (de premie) vaststaat. De opbrengst (het uiteindelijke pensioen) staat niet vast. Bij BeFrank voeren wij al meer dan tien jaar DC-regelingen uit en zijn daarom perfect voorgesorteerd op het nieuwe pensioenstelsel.

Overgang naar een gelijkblijvende pensioenpremie

In het nieuwe pensioenstelsel gaan nieuwe deelnemers naar een vlak premiepercentage van maximaal 30%. De premiepercentages kunnen nu nog hoger liggen als een deelnemer in een hogere leeftijdscategorie valt. Het maximale premiepercentage wordt elke vijf jaar herijkt en automatisch aangepast, tenzij er grote schommelingen zijn. Ook de ruimte om zelf extra premie in te leggen wordt leeftijdsonafhankelijk en de toetsing op bovenmatig pensioen (eventtoets) komt te vervallen.

Compensatie mogelijk

Bestaande premieregelingen kunnen ongewijzigd worden voortgezet voor bestaande deelnemers. Er wordt dan overgegaan naar één nieuwe maximale premiestaffel waaronder de bestaande staffel moet blijven. Bij een overstap naar een vlakke premiesystematiek voor bestaande deelnemers kan een vorm van compensatie nodig zijn. Voor jou als werkgever betekent dit dat je ervoor kiest twee verschillende premies te hanteren. Of je kiest ervoor geheel over te stappen naar de gelijkblijvende staffel. Je krijgt tot 31 december 2036 3% extra fiscale ruimte om bestaande werknemers te compenseren.

Regels nabestaanden- en wezenpensioen worden begrijpelijker

Het nabestaandenpensioen wordt meer gestandaardiseerd. Wanneer een werknemer wisselt van werkgever en van pensioenregeling, sluit het nieuwe nabestaandenpensioen daardoor beter aan op de pensioenregeling van de vorige werkgever. Tijdens een actief dienstverband wordt maximaal 50% nabestaandenpensioen en 20% wezenpensioen van het salaris gedekt. Ook komt er een standaard partnerdefinitie en een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen. Daarnaast wordt het wezenpensioen altijd verdubbeld als beide ouders overleden zijn (volle wezen).

Over de dekking voor nabestaanden na uitdiensttreding wordt nog gesproken. Het lijkt erop dat de gehele dekking drie maanden wordt voortgezet of langer bij een WW-uitkering. De deelnemer krijgt het recht om de dekking maximaal drie jaar voort te zetten na uitdiensttreding, waarbij het voorstel is dat de risicopremie uit het opgebouwd pensioenkapitaal wordt onttrokken. Maar dit voorstel kan nog wijzigen en is dus nog niet definitief.

Opgebouwde rechten mogen blijven bestaan, deze hoeven niet in mindering te worden gebracht op de nieuwe regeling of anderszins te worden ingebouwd. Ook de bestaande 100%-restitutie lijkt mogelijk te blijven.

In één keer 10% van het ouderdomspensioen opnemen

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om op pensioendatum een bedrag van maximaal 10% van het ouderdomspensioen in één bedrag ineens op te nemen. Dit wordt ‘lump sum’ genoemd. Hier gaan wel regels voor gelden.

Verplicht pensioen opbouwen vanaf 18 jaar

Tijdens de laatste sessies in de Tweede Kamer in december 2022 is ook besloten dat jongeren eerder beginnen met pensioen opbouwen. Nu bouwen jongeren meestal pensioen op vanaf 21 jaar. Dit wordt in het nieuwe pensioenstelsel verplicht vanaf 18 jaar. Daarnaast komen er betere regels voor zzp’ers en uitzendkrachten. Zo gaan uiteindelijk meer werkenden pensioen opbouwen.

Transparantie is een van de hoofddoelstellingen van het Pensioenakkoord

Voorgeschreven formats, zoals het UPO en Pensioen123 worden losgelaten. En er komt meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen. Zij moeten zich “maximaal inspannen om deelnemers op een correcte en passende wijze te begeleiden bij het maken van keuzes”. BeFrank staat al meer dan tien jaar voor heldere communicatie. Onze missie is pensioen dichtbij de deelnemer te brengen. Hier gaan wij onverminderd mee door.

Wanneer treedt de Wet toekomst pensioenen in werking?

De wet treedt 1 juli 2023 in werking. Dat betekent dat je vanaf deze datum je pensioenregeling mag aanpassen. Vóór 1 januari 2028 moet jouw pensioenregeling dan zijn aangepast. 

Wat kun je van ons verwachten?

Uiteraard houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen en besluiten, want er kan nog veel wijzigen. En we blijven je informeren over de mogelijkheden die wij je bieden om je pensioenregeling volledig aan te laten sluiten bij de Wtp. Hier lees je meer over de wijzigingen in nieuwe pensioenstelsel.