Pilot extra premie inleggen

Met het nieuwe pensioenakkoord in het vooruitzicht wordt het voor uw werknemers nog belangrijker om regie te pakken over het eigen pensioen. Deelnemers benutten vaak niet de mogelijkheden om hun pensioen te verbeteren. Zelf extra premies inleggen is zo’n mogelijkheid. Daarom start BeFrank binnenkort een pilot onder een kleine groep deelnemers om te zien hoe we deze optie beter onder de aandacht kunnen brengen.

Activatie via e-mail
Deze deelnemers gaan wij via een e-mail informeren over de mogelijkheid om zelf extra premie in te leggen. We geven hierbij ook aan wat deelnemers gemiddeld inleggen en hoeveel ruimte een deelnemer heeft om bij te sparen. Het doel van deze pilot is om deelnemers bewust te maken van de keuzes die ze hebben en ze te activeren om zelf extra premie in te leggen. Natuurlijk benaderen we alleen deelnemers die extra premies inleggen als optie hebben.

> Lees hier waarom ook werkgevers profiteren van pensioenbewuste werknemers