Overlijden

Partner- en wezenpensioen

Als een werknemer komt te overlijden, valt in het gezin van de werknemer (een deel van) het inkomen weg. Om dit op te vangen, kan het partner- en wezenpensioen voor werknemers verzekerd worden. Mocht uw werknemer overlijden vóór de pensioendatum, dan ontvangen de partner en kinderen een uitkering. De partner krijgt een partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Kinderen krijgen een wezenpensioen, tot een vast te stellen leeftijd.

ANW hiaat pensioen

Als een werknemer overlijdt, kunnen nabestaanden in aanmerking komen voor een Anw-uitkering. De overheid zorgt hiermee voor een basisinkomen. Er worden wel een aantal strenge eisen aan gesteld, waar lang niet iedereen aan voldoet. Dit kan worden opgevangen door het Anw-hiaat pensioen mee te verzekeren. Deze verzekering zorgt voor een maandelijkse uitkering aan de partner tot deze de pensioenleeftijd bereikt.

De Anw-hiaat pensioenverzekering kan voor alle werknemers afgesloten worden, of alleen voor die werknemers die er behoefte aan hebben.

Nabestaandenpensioen voor salarissen boven € 100.000

In geval van een Netto pensioenregeling kan over het pensioengevend inkomen boven € 100.000 een partner- en wezenpensioen worden verzekerd in de vorm van een levenslang gegarandeerd bedrag.