Lage kosten

Bij BeFrank streven we naar optimale kwaliteit én beheersing van de kosten. Daar zijn we duidelijk over. Kosten van pensioenpremies houden we altijd apart. Zo weten u en uw werknemers precies hoeveel premie belegd wordt. En wat u daarvoor betaalt.

Wat betaalt u?

 • Pensioenpremie We beleggen de volledige premie voor het ouderdomspensioen. De werknemer ziet dus 100% van dit bedrag terug op zijn persoonlijke pensioenpagina.
 • Verzekeringspremie Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Administratiekosten Administratiekosten zijn afhankelijk van het aantal werknemers in de pensioenregeling. Afhankelijk van het aantal werknemers betaalt u administratiekosten van € 30-60,- per werknemer per jaar. Ook deze kosten brengen wij net als de verzekeringspremie apart in rekening.
 • Eenmalige implementatiekosten Om uw pensioencontract op te nemen in onze systemen rekenen wij eenmalige implementatiekosten.

En wat betalen uw werknemers?

 • Beleggingskosten
  Beheersing van de beleggingskosten is van groot belang voor het resultaat. Ga maar na: een procentpunt minder beleggingskosten betekent 24% (!) meer kapitaal voor een deelnemer van 25 jaar, op het moment dat hij met pensioen gaat. Daarom houden we de kosten van beleggen laag. Wij selecteren alleen fondsen met een lage kostenstructuur en zonder distributievergoeding. De kosten van beleggingsfondsen, zoals de management fee en accountantskosten worden uitgedrukt in een percentage: de Lopende Kosten Factor (LKF). De fondsbeheerder brengt deze kosten in mindering op de koers van de beleggingsfondsen.
 • Beheervergoeding
  De kosten die BeFrank rekent voor het beheer van de beleggingen, noemen we de beheervergoeding. Deze jaarlijkse kosten liggen tussen de 0,12% en de 0,24% over het beheerde vermogen. Ze worden maandelijks verrekend met de beleggingen.
 • Aankoopkosten
  Voor beleggen in een lifecycle gelden geen aan- en verkoopkosten (transactiekosten). Alleen als de werknemer zelf belegt, rekenen wij € 3 per transactie.