Beleggingskeuzes

Het product van BeFrank is eenvoudig en biedt keuze om de regeling aan te passen naar uw wensen. U geeft op hoofdlijnen aan hoe de pensioenregeling voor uw werknemers er uitziet.

De mate van vrijheid van beleggen

Samen met uw adviseur bepaalt u de keuzevrijheid voor uw werknemers bij het beleggen. Er zijn drie mogelijkheden:

Geen beleggingsvrijheid

Uw medewerkers bouwen pensioen op binnen de neutrale lifecycle.

Beperkte beleggingsvrijheid

Uw medewerkers kunnen naast de neutrale lifecycle ook kiezen voor de defensieve of offensieve lifecycle. Dit doen ze door online een aantal vragen in te vullen op hun persoonlijke pensioenpagina. Daaruit volgt een risicoprofiel. Wij adviseren ze te kiezen voor de lifecycle die past bij het risicoprofiel.

Uitgebreide beleggingsvrijheid

Als u kiest voor deze optie, hebben uw werknemers de mogelijkheid om één van de drie lifecycles te kiezen (offensief, neutraal, defensief), of zelf het pensioengeld te beleggen.

Actief of passief beheerde fondsen

U bepaalt ook of de beleggingen actief of passief worden beheerd. U kiest daarbij tussen actief of passief beheer. Actief beheer houdt in dat de lifecycles zijn opgebouwd uit mixfondsen van NN Investment Partners. In geval van passief beheer zijn de lifecycles opgebouwd uit onder andere indextrackers van Think ETF’s.