Beleggen in lifecycles

We beleggen de pensioenpremie van uw werknemers op basis van de lifecycle-methode. Dit betekent dat we rekening houden met hun leeftijd. We concentreren ons op rendement als dat kan en op zekerheid wanneer de pensioenleeftijd nadert. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, veranderen wij de beleggingsmix zodat we het beleggings- en renterisico beheersen. Zo zorgen we voor steeds meer zekerheid over de uiteindelijke omvang van het pensioen. We bouwen het risico geleidelijk af, zodat werknemers niet het risico lopen dat we in één keer alle beleggingen verkopen tegen een ongunstige koers. Ook spreiden we de beleggingen goed over verschillende landen en sectoren. Eventuele problemen in een bepaald land of specifieke sector hebben zo minder invloed op de totale beleggingswaarde.

Keuze in beleggingsrisico

Bij BeFrank beperken we het beleggingsrisico niet alleen, we geven ook inzicht in de risico’s. Juist omdat uw werknemer risico loopt, vinden wij het belangrijk dat hij zelf inzicht heeft in – en invloed op – beleggingsbeslissingen. Werknemers kunnen bij BeFrank kiezen uit drie risicoprofielen: neutraal, defensief of offensief. Sinds 2019 zijn ook de risicoprofielen zeer defensief en zeer offensief beschikbaar bij nieuwe en verlengde pensioenregelingen.

Keuze in beleggingsstijl (lifecycle)

U bepaalt ook de standaard beleggingsstijl van de lifecycle. Uw werknemers kunnen deze daarna altijd wijzigen.
– Actieve Lifecycle: een fondsmanager speelt in op marktontwikkelingen door actief beheer en probeert hierdoor een hoger rendement te halen.
– Passieve Lifecycle: we beleggen op basis van fondsen van verschillende fondshuizen (indextrackers) die de waardeontwikkeling van een beurs volgen.
– Duurzame Lifecycle: bevat fondsen van Triodos met sterke nadruk op duurzaamheid. Deze fondsen combineren goede financiële resultaten met positieve invloed op milieu en maatschappij.

Age Styling

Wat is dat eigenlijk? Age Styling is in het kort gezegd de beleggingen afstemmen op de gewenste pensioenleeftijd. Het is voor de meeste werknemers nu al duidelijk dat de werkelijke pensioenleeftijd later zal zijn dan in de pensioenregeling is vastgelegd. Voor een optimale pensioenopbrengst is het daarom verstandig om het afbouwmoment naar een later moment te verschuiven, bij voorkeur de verwachtte AOW-leeftijd. Op deze manier kan de werknemer zijn pensioen beter toespitsen op zijn persoonlijke situatie. Dit noemen wij Age Styling.

Aansluiten op doorbeleggen

Door de Wet verbeterde premieregeling, is de mogelijkheid tot doorbeleggen na de pensioendatum ontstaan. Bij een variabele pensioenuitkering wordt (een deel van) het pensioenkapitaal na de pensioendatum nog belegd. Doorbeleggen geeft werknemers kans op een hoger pensioen en maakt de hoogte van de pensioenuitkering minder afhankelijk van de marktrente op één moment. Als voor doorbeleggen gekozen wordt, is het goed hier al tijdens de pensioenopbouw rekening mee te houden. De beleggingshorizon verandert hier immers door. Daarom heeft BeFrank lifecycles ontwikkeld met een aangepaste risicoafbouw. Op deze manier sluit de beleggingsmix voortdurend aan op het risicoprofiel.

Zelf beleggen

Als uw werknemer zelf wil beleggen, kan hij kiezen uit meerdere beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde fondshuizen als Blackrock, Schroders en Northern Trust. U bepaalt zelf of uw werknemers deze mogelijkheid krijgen.

Al deze keuzes kunnen werknemers zelf maken en online doorgeven op hun persoonlijke pensioenpagina bij BeFrank.