Wat is een PPI?

Een PPI is een pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. De oprichting van een PPI is mogelijk geworden sinds de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel introductie premiepensioeninstellingen (PPI). De wet is 1 januari 2011 in werking getreden.

De PPI legt zich toe op de uitvoering van collectieve beschikbare premieregelingen (‘defined contribution’) in de tweede pijler, aanvullend op de AOW. Collectieve beschikbare premieregelingen met individuele beleggingskeuzes hebben als kenmerk dat de pensioenuitkering mede afhankelijk is van het resultaat van de gekozen beleggingen. De PPI biedt bij uitstek de mogelijkheid om in de nabije toekomst uitvoering van pensioenregelingen over de grenzen heen mogelijk te maken. Voor bedrijven met vestigingen in meerdere landen biedt dit de mogelijkheid om de uitvoering te centraliseren, optimaliseren en de kosten te verlagen.

BeFrank is de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland en is onderdeel van NN Group.

terug naar overzicht