Samenvatting BeFrank ‘Pensioen & Innovatie’-Event 2012

De pensioenmarkt is flink in beweging. In een markt waar de verleiding groot is om vast te houden aan traditie is er een groeiende behoefte aan een moderne manier van pensioen uitvoering. Meer dan ooit draait het om duidelijkheid in de pensioenwereld. Op donderdag 1 november 2012 beet BeFrank het spits af als het gaat om een ‘Pensioen & Innovatie’-Event.

Pensioen geïnteresseerden verzamelden zich begin van de middag bij The Upperdeck in Naarden. Onder leiding van Esther van Rijswijk kwamen gerenommeerde bedrijven uit andere branches aan het woord die een transitie van de branche waarin zij actief zijn, hebben geïnitieerd of doorgemaakt. De voorbeelden dienden ter inspiratie voor de pensioenbranche, met als achterliggende gedachte: ”Wat kunnen we hiervan leren?”.

Folkert Pama opende de middag door met reële blik te kijken naar hoe het kan dat de pensioenbranche is achter gebleven als het gaat om innovatie. Folkert Pama: ”De wereld om ons heen is sneller veranderd dan dat we het pensioenstelsel hebben aangepast. Waarom is er niet geïnnoveerd? De sector heeft zich, denk ik, te veel laten afleiden door hoge dekkingsgraden en grote kapitalen en geen oog gehad voor de verplichtingen aan veel meer mensen die veel ouder worden. De focus op uitsluitend het positieve slaat alle kritiek dood en doet geen recht aan de uitdagingen van nu. De stelling ‘Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld’ heeft Nederland in slaap gesust”.

Klik hier om het volledige welkomstwoord te lezen.

Presentatie 1:
Google: ”Morgen begint vandaag”.
Maarten Hoogendoorn, industry manager finance van Google sprak over hoe het bedrijf online zijn revolutie heeft meegemaakt en ging in op de zoekfrequentie van het woord pensioen.

Google liet zien hoeveel impact het internet heeft gekregen op het koopgedrag van consumenten. Het aantal aankopen dat men via internet doet zal de komende 10 jaar nog meer groeien. Maarten liet tevens zien dat ‘pensioen’ wel degelijk een veel gezochte zoekterm is met een piek rond januari, de periode wanneer de UPO verschijnt. Deze piek was niet alleen op desktops te zien maar ook op mobiele telefoons. Ook de zoekterm ‘vergelijken’ wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt.

De boodschap die Maarten de pensioenmarkt mee gaf is dat je vooral goed moet zijn in één ding. Dus niet hypotheken verstrekken, verzekeren en pensioenopbouw, maar één specialiteit kiezen en te allen tijde de klant en deelnemer voorop stellen. Als je wil innoveren moet je veranderingen snel op de markt brengen, je doelgroep laten meekijken en vervolgens  aanpassen waar nodig. Alleen op deze manier blijf je de concurrentie voor.

Presentatie 2:
Sweebr
Bart Jaspers van Sweebr, een start-up en eveneens gerenommeerd voor de Accenture Innovation Awards lost graag maatschappelijke uitdagingen op met bedrijfsmatige, duurzame oplossingen maar is  vooral ambassadeur als het gaat om  open-data.

Bart sprak over hoe je open data kunt inzetten om als bedrijf te groeien en te innoveren door kennis, die je met open data opdoet, te delen. Deze open data kun je het best delen door middel van Bits en niet (meer) door middel van moleculen. Bits kunnen sneller en in grotere mate verspreid worden en zijn gemakkelijker aan elkaar te koppelen.

De ouderwetse brainstorm sessies zijn volgens Bart nog steeds een krachtig middel. Zijn boodschap is hierbij, doe dat niet met je eigen doelgroep of leeftijdsgenoten maar juist met de mensen uit andere maatschappelijke kringen en verschillende leeftijden. Op deze manier komen de meest innovatieve ideeën naar voren. Oude technologien werken niet in een ‘verouderde’ organisatie, dit versterkt het conservatieve alleen maar. Innovatieve technieken werken alleen in een organisatie die vooruitstrevend is en daarvoor open staat. Dat is tevens de boodschap die Bart mee wilde geven deze middag. Sta open voor ‘open source’ en deel je data. Dankzij de informatie die hierdoor beschikbaar komt kunnen we allemaal groeien. Houd daarom niet alle informatie voor jezelf, daarmee begrens je ook je eigen innovatie als bedrijf.

Sweebr is een online-kassa systeem waarbij data wordt gedeeld. Winkeliers hebben geen kassasysteem nodig, alleen een laptop. Door als winkelier je data te delen kun je zien welke doelgroep welke artikelen koopt en daar op inspelen. Naast het kassasysteem kan er voor extra diensten gekozen worden zoals  pay rolling, voorraadbeheer, webshop en boekhouding.

Bekijk hier de presentatie van Sweebr terug.

Na de pauze gaven pensioendeskundigen zoals Gerard Riemen (directeur pensioenfederatie) Ilja Boelaars (pensioenwoordvoerder van de Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66) en Folkert Pama (directievoorzitter van BeFrank) hun visie over het toekomstige pensioenstelsel in Nederland.

Pitch 1: Gerard Riemen
Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie sprak de verwachting uit dat er over vijftien jaar nog maximaal tien pensioenfondsen zijn. Riemen deed de uitspraak op persoonlijke titel en niet namens de Pensioenfederatie. Collectiviteit en risicodeling moet worden behouden in zijn scenario, al moet de verdeling wel transparanter. Het aantal pensioenfondsen neemt enorm af tot tien grote collectiviteiten. Ondernemingen kunnen daarnaast nog wel steeds gelieerde fondsen hebben. De verplichtstelling zoals die nu bestaat verdwijnt, echter krijgen werkgevers wel de verplichting om een regeling aan te bieden. Die verplichting hebben zij ook jegens zzp-ers.

Pitch 2: Ilja Boelaars
Ilja Boelaars gaf aan naar een individueel stelsel te willen met verplichte deelname zonder sociale partners. Werknemers krijgen een individuele pensioenrekening, maar wel één met collectieve beleggingskeuzes. Zijn model biedt echter geen ruimte voor sociale partners.

Bekijk hier de presentatie van Ilja Boelaars terug.

Pitch 3: Folkert Pama
Folkert Pama is, net als Ilja Boelaars voor een individueel stelsel en vindt dat een ieder ook prima zelf het beleggingsrisico kan dragen als het gaat om ouderdomspensioen. Voor arbeidsongeschiktheid-en nabestaandenpensioen wil hij de collectieve risicodeling in stand houden. De deelnemer is wat hem betreft in staat om zelf beleggingskeuzes te maken. De verplichtstelling ziet Folkert graag verdwijnen, maar is net als Gerard Riemen en Ilja Boelaars voor een pensioenplicht die zich eveneens uitstrekt tot de zzp-er en dga. Tot slot wil hij de tweede en derde pijler laten integreren: alle pensioenopbouw op één polis.

Bekijk hier de presentatie van Folkert Pama terug.

Pensioen kinderlijk eenvoudig
Nadat de heren hun ideeën hebben toegelicht in een paneldiscussie en het publiek ruimte had om vragen te stellen liet BeFrank een filmpje zien waaruit blijkt dat pensioen soms ook ‘kinderlijk’ eenvoudig kan zijn. Zo’n 40 basisschoolkinderen uit groep 5 kregen een pensioenles en werden zoals in het tv-programma praatjesmakers geïnterviewd over wat pensioen nou eigenlijk is. Pensioen wordt vaak onnodig complex gemaakt, terwijl je met heldere communicatie pensioen heel begrijpelijk kunt maken. Wilt u het filmpje nog eens terug zien? Kijk dan hier het filmpje terug op onze facebook pagina.

Voordat de borrel werd ingeluid sloten Goeroes Zonder Grenzen het event af door op een humoristische wijze hun ongezouten mening over de pensioenbranche te geven.