Beleggen en Zekerheid

De pensioenpremies bij BeFrank worden belegd volgens een bepaald beleggingsmodel.
Naarmate de pensioendatum nadert zorgen wij ervoor dat er steeds meer zekerheid komt in de uiteindelijke omvang van het pensioen. Dit doen we door leeftijdsafhankelijk te beleggen. We noemen dit lifecycle beleggen.

De hoogte van het pensioen wordt voor een groot deel bepaald door de waarde van de beleggingen en de rentestand op de pensioendatum van de werknemers. Wij kunnen dus nu niet zeggen hoeveel pensioen de werknemers krijgen. BeFrank zorgt met haar lifecycles voor de beheersing en beperking van deze risico’s: het beleggingsrisico en het renterisico.

Beleggingsrisico

BeFrank belegt de pensioenpremie in een mix van aandelen, onroerend goed en obligaties met hoge kredietwaardigheid. Naarmate de pensioenleeftijd van de werknemer dichterbij komt, beleggen wij de pensioenpremie minder in aandelen en onroerend goed en meer in obligaties.

Door aan het begin meer risico te nemen heeft de werknemer kans op een goed rendement. Vervolgens bouwen we de risico’s op een verstandige manier af. Hiermee zorgen we ervoor dat er steeds meer zekerheid komt in de uiteindelijke omvang van het pensioen. De risicoafbouw doen we geleidelijk, zodat de werknemer niet het risico loopt dat we in één keer al zijn aandelen verkopen tegen een ongunstige koers.

We beleggen gespreid in verschillende landen en bedrijfssectoren. Hiermee zorgen we ervoor dat problemen in één land of bedrijfssector minder invloed zal hebben op de waarde van de totale belegging.

Renterisico

Hoeveel pensioen de werknemers kunnen kopen hangt niet alleen af van de waarde van uw beleggingen op de pensioendatum, maar ook van de rentestand op de pensioendatum. Daalt de rente, dan kan er minder pensioen worden gekocht. Een lage rentestand betekent dus minder pensioen. Als de rente stijgt kan er meer pensioen worden gekocht.

Een verandering in de rente brengt dus onzekerheid over de omvang van het pensioen. In een ruime periode voor de pensionering verminderen we deze onzekerheid geleidelijk. We beleggen dan steeds meer geld in Pensioenstabilisatiefondsen. Deze beleggingen worden meer geld waard als de rente daalt. U kunt met de waarde van het Pensioenstabilisatiefonds dan toch ongeveer hetzelfde pensioen kopen ondanks de lage rente. Andersom geldt dit ook. Als de rente stijgt, dan wordt de waarde van het Pensioenstabilisatiefonds lager. Met dat geld kan de werknemer toch ongeveer hetzelfde pensioen kopen, want de rente is hoog.

Inzicht en invloed

Naast de beperking van het beleggingsrisico, geeft BeFrank inzicht in het beleggingsrisico. Dit is nieuw in de markt. Juist omdat de werknemer risico loopt vinden wij het belangrijk dat de werknemer inzicht en invloed heeft op zijn eigen risico door het maken van beleggingsbeslissingen. Werknemers kunnen bij BeFrank kiezen uit drie vormen van lifecycle-beleggen: neutraal, defensief of offensief.

In alle lifecycles wordt het beleggingsrisico en het renterisico beheerst. Afhankelijk van de gekozen lifecycle gebeurt dit in meer of mindere mate en op andere momenten.

Werknemers kunnen de pensioenpremie ook zelf beleggen. Wij bieden keuze uit verschillende beleggingsfondsen van gerenommeerde fondshuizen zoals Blackrock, Schroders en Northern Trust.

terug naar pensioenopbouw