Kan ik ook oude pensioenen overdragen?

BeFrank
4 jul 2016

Als u na 1 januari 2015 in dienst bent gekomen van uw huidige werkgever, kunt u altijd een waardeoverdracht aanvragen. Bent u voor 1 januari 2015 gestart bij uw werkgever, dan kunt u een waardeoverdracht wel aanvragen, maar is de oude uitvoerder niet verplicht mee te werken als het verzoek na 6 maanden is ingediend. Als uw oude uitvoerder niet meewerkt, informeren we u daarover. BeFrank werkt altijd mee aan een waardeoverdracht.