Wat is een klein pensioen afkopen?

BeFrank
24 okt 2016

Als uw pensioen onder de grens van €465,94 valt is het niet zinvol voor een pensioenuitvoerder om daar alle beleggingsoverzichten en jaaroverzichten voor te maken. De Pensioenwet staat daarom toe dat deze kleine pensioenbedragen in één keer uitbetaald worden. Dit heet afkoop van klein pensioen. U ontvangt de waarde van het opgebouwde pensioen in één keer.