Wat is het gevolg van pensioenafkoop voor de toeslagen die ik ontvang van de Belastingdienst?

BeFrank
24 okt 2016

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn afhankelijk van uw bruto jaarinkomen. Ontvangt u op basis van uw huidige inkomen toeslagen? Dan is het mogelijk dat u deze helemaal of gedeeltelijk terug moet betalen. Het afkopen van uw klein pensioen heeft geen gevolgen voor de partnertoeslag.

U kunt aan de belastingdienst vragen voor de hoogte van de huurtoeslag geen rekening te houden met het eenmalige afkoopbedrag. Dat kan met het formulier ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’. Dit formulier en meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl onder ‘Toeslagen’.