ZZP’er: Zelfstandige Zonder Pensioen

BeFrank
29 aug 2011

ZZP’ers zijn een belangrijke en groeiende groep op de arbeidsmarkt. Inmiddels is ongeveer 1 op de 10 van alle werkende in Nederland een ZZP’er. Gekscherend wordt de afkorting ZZP ook wel eens uitgelegd als Zelfstandige Zonder Pensioen, aangezien diverse onderzoeken aangeven dat de helft van de ZZP’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft en geen ouderdomspensioen opbouwt.

Er zijn enkele mogelijkheden om als ZZP’er pensioen op te bouwen, echter ik denk dat de geboden oplossingen simpelweg te complex, te duur en te tijdrovend zijn. Dit komt o.a. door het verschil in wettelijke en fiscale behandeling tussen een ZZP’er, DGA’er en een werknemer. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat ZZP’ers over het algemeen geen pensioen in de tweede pijler mogen opbouwen, maar zelf een voorziening dienen te treffen in de derde pijler. Pensioenopbouw in de derde pijler is individueel en kent andere spelregels. Een onlogische oplossing die pensioen onnodig complex maakt. De kans is hierdoor groot dat de ZZP’er niet voldoende pensioen kan opbouwen.

Dit is de reden dat BeFrank een samenwerkingsverband is aangegaan met het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Onze gezamenlijke doelstelling is om pensioenopbouw voor de ZZP’er te vergemakkelijken, zodat ZZP’ers een beter pensioen gaan opbouwen en voor betere inkomensbescherming gaan zorgen. Belangrijkste speerpunt is dat ZZP’ers ook hun pensioen in de tweede pijler kan opbouwen. De eerste stappen zijn al gezet door Den Haag (oplossing met pensioenfondsen). Echter sinds 1 januari van dit jaar mag pensioen naast pensioenfondsen en verzekeraars ook opgebouwd worden bij een premiepensioeninstelling (PPI). De PPI is bij uitstek geschikt voor pensioen voor ZZP’ers, want deze sluit aan bij de wensen van de ZZP’er: flexibel, toegankelijk en volstrekt transparant.

BeFrank is de eerste PPI van Nederland, het zou mooi zijn als wij ook de eerste PPI voor ZZP’ers in Nederland kunnen presenteren. Daar is nog wel wat voor nodig om dit te realiseren. Politiek Den Haag zal de eerste stappen moet zetten zetten door de ongelijkheid tussen werknemers, DGA’s en ZZP’ers  deels op te heffen en ZZP’ers pensioen naar vrije keus pensioen te laten regelen in de tweede pijler.

De oproep aan Den Haag is niet alleen van belang voor de ZZP’ers zelf. Doordat deze grote en groeiende groep ZZP’ers niet voldoende pensioen op kan bouwen, is de kans groot dat de ZZPérs een beroep gaan doen op ons sociaal zekerheidsstelsel. Met andere woorden: politiek let op!

Folkert Pama
Directievoorzitter van BeFrank