Verslag ‘Pensioen & Innovatie’-event

BeFrank
12 nov 2013


Donderdag 3 oktober 2013 stond het tweede ‘Pensioen & Innovatie’-event van BeFrank geheel in het teken van innovatie, inspiratie en Financial Planning. Pensioenprofessionals uit het hele land verzamelden zich aan het begin van de middag bij De Baak in Driebergen. Onder leiding van Sofie van den Enk kreeg de pensioenbranche weer een boost aan innovatie en inspiratie.

Klik hier voor het videoverslag van deze middag.

Net als vorig jaar kwamen gerenommeerde bedrijven uit andere branches aan het woord die zelf een transitie hebben geïnitieerd of doorgemaakt. De voorbeelden dienden ter inspiratie voor de pensioenbranche, met als achterliggende gedachte: “Wat kunnen we hiervan leren?”

Presentatie 1 – AFAS Software

Bas van der VeldtBas van der Veldt, Algemeen directeur en gezicht van AFAS Software, begon met het statement “Liever een stevig achterwerk dan een mooie voorgevel”. Hij ging in op de innovatie en duurzaamheid van verschillende bedrijven. Met ludieke praktijkvoorbeelden toonde Bas aan dat de marketing en sales van een bedrijf – de voorgevel – vaak een betere indruk achterlaat en hogere verwachtingen schept dan dat de operatie – het achterwerk – waarmaakt. Zo is new business vaak binnen een week afgehandeld en is er voor een opzegging vaak weken nodig.

De boodschap die Bas de pensioenmarkt mee gaf is “Blijf vernieuwen. Stel de klant centraal en blijf automatiseren.” Ook gaf hij aan door zelf eens in een andere functie mee te werken in je bedrijf, je meer beleid creëert dan je in een jaar kunt bedenken.” Tot slot had hij nog de tip voor de aanwezigen om alle printers van de hand te doen. Het dwingt mensen om digitaal te werken en informatie op een handige manier beschikbaar te stellen voor de rest van de organisatie.

Bekijk hier de presentatie van AFAS Software.

Presentatie 2 – Triodos Bank

Guus Berkhout, Fondsmanager Triodos Vastgoedfonds liet zien dat je met duurzame beleggingen aandeelhouders tevreden stelt en substantieel waarde kunt toevoegen met het thema duurzaamheid. Innoveren met als missie geld verduurzamen. Door bedrijfsgebouwen te verduurzamen is de investering voor Triodos minder risicovol.

Triodos investeert in gebouwen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van het fonds. Om te beoordelen of gebouwen voldoende duurzaam zijn, heeft Triodos een beoordelingsmodel ontwikkeld: De Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed. In deze toets wordt de wisselwerking en de verschillende ‘People’, ‘Planet, ‘Profit’ en ‘Project’ kwaliteiten van een gebouw getoetst.

Door bijvoorbeeld een gebouw ingrijpend duurzaam te renoveren wordt een indrukwekkende energiebesparing gerealiseerd waardoor de energiekosten veel lager worden dan in een vergelijkbaar, niet gerenoveerd kantoor. De renovatie wordt terugverdiend uit de ‘winst’ die de energiebesparing oplevert. Een simpel concept, dat op veel grotere schaal toepasbaar is, aldus Guus Berkhout.

Bekijk hier de presentatie van Triodos Bank.

Presentatie 3 – Lieke Lamb

Lieke LambLieke Lamb, trendwatcher, besprak de meest recente.trends zoals de Google car, buigzame schermen en nano technologie. Wat voor effect hebben deze ontwikkelingen op de financiële dienstverlening? Door nano technologie worden we steeds ouder. Door de Google car worden wellicht duizenden verkeersongevallen vermeden. Er blijven dus meer mensen langer leven waardoor er meer pensioen nodig is.

Daarnaast sprak zij over de generatie X die gewend is om alles digitaal te doen. Het swipen over een iPad en je e-mail lezen op een smartphone is normaal geworden. Op deze trend zou de pensioenbranche eenvoudig kunnen inspelen door het product beschikbaar te stellen op smartphones en tablets. Om pensioen al op jonge leeftijd onder de aandacht te brengen zei Lieke: “Maak het sexy, maak het visueel of maak er een spel van voor jongeren”.

Lieke vervolgde door erop te wijzen dat er binnen de pensioenbranche veel gebruik gemaakt wordt van jargon. De veelal negatieve publiciteit komt het vertouwen in de sector niet ten goede. Door het lage vertrouwen kiezen mensen ervoor om in de toekomst financiële transacties af te handelen met mensen die ze zelf kiezen en vertrouwen. Mensen zullen in toenemende mate geld aan elkaar lenen en minder van de bank. Voor vertrouwen is heldere communicatie van groot belang. Spreek daarom in een taal die klanten begrijpen. Op die manier win je niet alleen business, maar ook vertrouwen terug.

Bekijk hier de presentatie van Lieke Lamb.

Presentatie 4 – Rob Goedhart

Rob Goedhart, beleidsmaker bij het Nibud, begon zijn presentatie met een aantal feiten. Zo’n 80% van de Nederlandse bevolking bankiert online. Bedragen worden overgemaakt en online bankieren biedt een beter inzicht in de financiële huishouding. Financial Planning biedt uitkomst voor mensen om nog meer inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Door te plannen zien mensen wat ze wel en niet met geld kunnen doen. Financial Planning is volgens het Nibud niet meer dan wat mensen moeten of willen uitgeven. Wat is echt nodig, wat is nuttig of aangenaam? Vragen die met Financial Planning beantwoord worden.

Als het op geld aankomt, handelen veel mensen irrationeel. Mensen zijn financieel onbewust. Met Financial Planning hebben mensen weer de regie over hun inkomsten en uitgaven. Dit overzicht geeft een gevoel van controle.

Bekijk hier de presentatie van Rob Goedhart.

Presentatie 5 – Michael Visser

Schijf van VijfMichael Visser, pensioenspecialist van de Universiteit van Tilburg en bedenker van de Pensioenschijf van Vijf, ging in op een smakelijk Pensioen á la carte en de rol van Financial Planning daarbij. Daarnaast lichtte hij toe hoe de Pensioenschijf van Vijf werkt. Hij deelde zijn visie over hoe de balans tussen de schijven zal veranderen voor toekomstige generaties. De eigen verantwoordelijkheid voor pensioen zal toenemen.

Naast de meer traditionele onderdelen van ons inkomen voor later (de schijven: AOW, Werknemerspensioen en Lijfrente) staat Michael wat langer stil bij de nieuwe schijven ‘Overig vermogen’ en ‘Werk na pensionering’ (menselijk kapitaal).

Overig vermogen

Michael gaat vooral in op de eigen woning als aanvullende pensioenvoorziening. Het mes snijdt daar aan twee kanten: een afgeloste hypotheek zorgt voor lagere woonlasten, waardoor genoegen zou kunnen worden genomen met een lagere pensioenambitie in de traditionele pensioenschijven. Daarnaast zou het versteende vermogen kunnen worden verzilverd als appeltje voor de dorst. Op papier is er ruim 500 miljard aan overwaarde in huizen in Nederland aanwezig, grotendeels bij oudere generaties. De verzilvermogelijkheden zijn helaas vaak nog beperkt, zo concludeerde ook de Taskforce Verzilveren eerder dit jaar in een rapport. Dat neemt niet weg dat mensen de eigen woning wat Michael betreft zeker mee zouden moeten nemen in een hun planning voor later.

Werk na pensionering

De 5e en vaak onderbelichte pensioenschijf: het menselijk kapitaal. Oftewel, de kracht om straks langer door te kunnen werken. Bedenk hoe je wilt leven na je pensionering en wat je daar dan voor nodig hebt. In jezelf blijven investeren is daarbij een must.

Financial Planning

Hoewel veel mensen helaas hun kop in het zand steken als het om pensioen gaat, blijkt er toch een grote behoefte te bestaan aan een jaarlijkse Pensioencheck. Online tools die steeds beter inzicht bieden in het inkomen voor later, zijn in opkomst. Michael ziet desondanks een belangrijke rol voor adviseurs weggelegd om mensen te helpen bij hun Financial Planning. Persoonlijk advies wordt steeds belangrijker in een complexere pensioenwereld.

Bekijk hier de presentatie van Michael Visser.

Tot slot

Pensioen & Innovatie-eventWij kijken terug op een zeer geslaagde middag en danken alle aanwezigen voor hun bijdrage aan dit event. Naast de positieve opmerkingen in de evaluatieformulieren, is ook de behoefte gebleken aan de visie op pensioenontwikkelingen, informatie over BeFrank zelf en de PPI. BeFrank is daarom voornemens om een ‘Kennissessie’ te organiseren waar we dieper op deze onderwerper in zullen gaan.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de Kennissessie? Laat dan hier uw contactgegevens achter.