Risicovol pensioen? PPI maakt risico’s eindelijk zichtbaar.

BeFrank
4 jan 2012

De premiepensioeninstelling (PPI) dringt door op de pensioenmarkt. Momenteel bestaan in Nederland zes PPI’s. Met de opmars van de PPI’s groeit ook de aandacht voor deze nieuwe pensioenuitvoerder. Er worden echter nog regelmatig onjuistheden geschreven over pensioen en de PPI vooral over garanties en risico’s. Inzicht in risico’s betekent namelijk nog geen risicovol pensioen. BeFrank communiceert duidelijk en beschrijft hoe het werkelijk zit.  

In Nederland is het mogelijk om als werkgever een pensioen aan te bieden aan de werknemers in de vorm van een beschikbare premieregeling. Dit zijn pensioenen met vaste premies maar waarbij de hoogte van het uiteindelijke pensioen voornamelijk afhangt van de waarde van de beleggingen en van de rente op de pensioendatum van de werknemer. Dat betekent dat de hoogte van het uiteindelijke pensioen onzekerheid met zich meebrengt. Het aanbieden van dergelijke regeling was al mogelijk voor de introductie van de PPI en de introductie van de PPI verandert hier niets aan. De PPI is slechts een nieuwe uitvoerder van reeds bestaande pensioenvormen. 

Met de komst van het pensioenakkoord verplaatsen de risico’s binnen traditionele middelloon- en eindloonregelingen zich van werkgevers naar de werknemers. Daarbij is er in Nederland sprake van een opmars van beschikbare premieregelingen. Voordeel voor de werkgever is dat pensioenregelingen beter budgetteerbaar zijn. Pensioen wordt hiermee voor de deelnemer onzekerder. Doordat er nooit helder is gecommuniceerd over bestaande risico’s in de pensioenregeling, lijkt deze onzekerheid een nieuw fenomeen. Is iemand ooit eerder geïnformeerd over het uitblijven van indexatie en de mogelijkheid van afstempelen? Geen wonder dat er angstig wordt gereageerd op de introductie van onzekerheid bij het pensioen.

Garanties?
Welke garanties zijn er nog wel? Hoe moet worden omgegaan met risico’s? Hoe communiceer je over deze risico’s? Met de komst van de PPI bestaat de mogelijkheid om een modern pensioen aan te bieden tegen lage kosten en volstrekt helder te communiceren over premies, beleggingen, kosten en ook over de mate van risico. De PPI wint aan populariteit en inmiddels is de PPI een aantrekkelijk alternatief voor traditionele pensioenregelingen nu ook daar onzekerheid wordt geïntroduceerd. 

Om de vragen over garanties en risico’s te beantwoorden is het zinvol onderscheid te maken tussen het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Veel gehoorde opmerking over een PPI is dat je het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen apart moet regelen, omdat de PPI zelf geen risico mag lopen.

BeFrank heeft echter een vergunning om op te treden als gevolmachtigd agent en kan daardoor risicoverzekeringen aanbieden, accepteren, beheren en over communiceren. De gehele regeling wordt vastgelegd in één contract en BeFrank is het enige aanspreekpunt. In geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid is de hoogte van de uitkering gegarandeerd. Zo is er sprake van een volwaardig pensioenproduct en hoeft er niets apart worden geregeld.

Omgaan met risico’s
De pensioenpremies worden belegd. Over de beleggingen voor het ouderdomspensioen biedt een PPI geen garanties. Hier is BeFrank duidelijk over. BeFrank gaat op een verantwoorde manier om met deze risico’s en komt met innovatieve en online oplossingen.

Zo worden beleggingsrisico’s beperkt door op een verantwoorde wijze leeftijdsafhankelijk te beleggen, ook wel Lifecycle-beleggen genoemd. Door aan het begin wat meer risico te nemen heeft de werknemer kans op een goed rendement. Vervolgens worden beleggingsrisico’s op een verstandige manier afgebouwd. Door te beleggen in pensioenstabilisatiefondsen wordt ook het renterisico beperkt naarmate de pensioenleeftijd van de werknemer dichterbij komt. Hiermee zorgt BeFrank ervoor dat er steeds meer zekerheid komt in de uiteindelijke omvang van het pensioen.

Naast de beperking van de risico’s, geeft BeFrank inzicht in de mate van het risico. Dit is nieuw in de markt. Juist omdat de werknemer risico loopt vinden wij het belangrijk dat de werknemer inzicht en invloed heeft op zijn eigen risico door het maken van beleggingsbeslissingen. Werknemers kunnen bij BeFrank kiezen uit drie vormen van lifecycle-beleggen: neutraal, defensief of offensief. Ook kunnen werknemers de pensioenpremie zelf beleggen. Werknemers die niet willen beleggen kunnen sparen.

Zo maakt BeFrank het mogelijk om als werknemer invloed te hebben op je pensioen. Hiermee zorgt BeFrank dat de verhouding tussen rendement en de mate van risico is afgestemd op de individuele werknemer en niet op het collectief.

Voor het eerst wordt duidelijk gecommuniceerd over risico’s en werknemers moeten hier nog aan wennen. BeFrank beperkt de onzekerheid en biedt online inzicht in het pensioen. Door het maken van beleggingsbeslissingen hebben werknemers invloed op hun pensioen en bepalen zij zelf de optimale verhouding tussen rendement en risico. Zo maakt BeFrank pensioen weer duidelijk.